Meesterwerk voor ondernemers:

1 aanspreekpunt voor al uw juridische zaken

U kunt bij ons o.a. terecht voor :

Juridisch Servicecontract

Juridische Hulp voor ondernemers.

 • Gratis telefonisch consult : direct een advocaat aan de lijn
 • Laten screenen van contracten en voorwaarden
 • Sterk gereduceerd tarief voor schriftelijke werkzaamheden en gerechtelijke procedures
 • Incasso ondersteuning met vrijwel kosteloos voortraject en een vaste lage prijs voor procederen
 • Juridische nieuwsbrieven

Fiscale Module

Met de Fiscale Module bent u verzekerd van professionele fiscale ondersteuning. Zo heeft u met deze module recht op:

 • Een gratis persoonlijk introductie consult (van max. een uur)
 • Gratis telefonisch consult: direct een fiscalist aan de lijn
 • Gratis eenmalige scan van uw jaarrekening
 • Gratis fiscale workshops
 • Gereduceerd uurtarief voor (schriftelijke) werkzaamheden
 • Procesvertegenwoordiging bij de belastingrechter
 • fiscale nieuwsbrieven
Fiscale-Module-Meesterwerk-voor-Ondernemers-Fiscale-Hulp

Privé Module

Naast zakelijk, kunt u ook voor Privé situaties op ons rekenen. Met de Privé Module kunnen u en uw hele gezin bij ons terecht voor Juridische Ondersteuning. Zo kunt u o.a. bij ons terecht voor:

 • Arbeidsconflicten & ziekte, bijvoorbeeld loon dat niet wordt uitbetaald
 • Personen & familierecht, bijvoorbeeld een burenruzie of problemen omtrent alimentatie
 • Geschil of conflict, zoals planschade of verzekeringen
 • Strafrecht, bij strafwaardige gebeurtenissen
 • Woonrecht, bijvoorbeeld verborgen gebreken en vastgoed

Loonschade Service

Wanneer een werknemer door een ongeval, veroorzaakt door een derde partij, niet of minder kan werken, heeft u recht op loonschade.

Kosten die hierbij kunnen worden teruggevorderd:

 • Nettoloon
 • Re-intergratiekosten
 • Vaste Bonussen
 • Vakantiegeld
 • Kosten van aanpassing werkplek
 • Bepaalde administratiekosten
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding
 • Kosten in het kader van eigenrisicodragerschap

Wilt u weten of uw zaak loonschade is? Vul de vragenlijst in en wij gaan het voor u na.

Laatste artikelen op ons blog

Salaris directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Salaris directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De Directeur-Grootaandeelhouder van een NV of BV is verplicht om een minimaal DGA-salaris aan zichzelf uit te keren. Een directeur-grootaandeelhouder die salaris ontvangt uit het bedrijf is in dienst bij het bedrijf. Formeel gezien moet er dan ook een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. De DGA-arbeidsovereenkomst levert voor de Belastingdienst of ingeval van faillissement schriftelijk bewijs.

read more
Uitgelicht | Incassoservice

Uitgelicht | Incassoservice

Als lid van Meesterwerk voor Ondernemers is de incassoservice een onderdeel van uw abonnement. Meesterwerk voor Ondernemers biedt twee mogelijkheden voor het indienen van uw vorderingen. U heeft de keuze om de incasso te laten uitvoeren via het incassobureau of voor te leggen bij een incasso advocaat.

read more

Wij hebben gespecialiseerde advocaten op het gebied van

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden vallen onder het Ondernemingsrecht en zijn van toepassing voor iedere ondernemer. Het is veelal niet het eerste actiepunt waaraan men denkt bij het starten van een onderneming. Vroeg of laat ontstaat er een conflict of krijgt een ondernemer te maken met een ontevreden klant.
-> Lees meer

Arbowetgeving

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met Arbowetgeving. Het uitgangspunt van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is zorgen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent dat uw personeel moet kunnen werken in een gezonde en veilige werkplek.
-> Lees meer

Bouwrecht

Onder het bouwrecht vallen vrijwel alle zaken die met ‘bouwen’ te maken hebben. Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Daarbij kunt u denken aan contracten van aanneming van (bouw)werk, geschillen met en tussen onderaannemers, aannemers en architecten, geschillen tussen opdrachtgever en bouwer, vertragingsschade of aansprakelijkheid…
-> Lees meer

ICT-Recht

Vandaag de dag kunnen we niet meer zonder de digitale en elektronische omgeving. ICT, internet, telecommunicatie, allemaal complexe gebieden binnen het ICT-recht. Het is een rechtsgebied waar continu veranderingen en wijzigingen worden doorgevoerd…
-> Lees meer

Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer één van uw medewerkers tijdens het werk betrokken raakt bij een ongeval, kan het zijn dat u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer u direct of indirect verantwoordelijk bent voor de opgelopen schade van de werknemer, kan de werknemer de opgelopen letselschade op u te verhalen.
-> Lees meer

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u met allerlei juridische zaken te maken en moet u vaak op korte termijn allerlei beslissingen nemen . Het ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor diverse rechtsgebieden die betrekking hebben op “ondernemingen”. Ondernemingsrecht omvat zowel de juridische aspecten van het zakendoen als de interne juridische inrichting van uw organisatie. Denk hierbij aan contractenrecht, arbeidsrecht, het opstellen van algemene voorwaarden of het oplossen van interne geschillen.
-> Lees meer

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringsnemer en/of de verzekerde. Een verzekeringsovereenkomst is een kansovereenkomst. Dit betekent dat de verzekering een financiële bescherming is tegen een onzeker voorval, maar waarbij het van verscheidene factoren afhankelijk is of er wordt uitgekeerd.
-> Lees meer

Aansprakelijkheidsrecht

Ondernemen is risico’s nemen en risico’s nemen is verbonden met aansprakelijkheid. Een ondernemer kan op veel gebieden aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zijn vanwege opgelopen schade door eigen handelen, maar ook voor schade die is ontstaan door een andere oorzaak.
-> Lees meer

Bedrijfsovernamerecht

Of het nu gaat over uw eigen bedrijf verkopen of een bestaand bedrijf overnemen, er komt heel wat bij kijken. In het geval van een bedrijfsovername moet er juridisch gezien een hoop worden geregeld en dient men met veel zaken rekening te houden…
Lees meer ->

Contractenrecht

Het contractenrecht heeft te maken met wetten en regels op het gebied van contracten en overeenkomsten. Als ondernemer sluit u regelmatig contracten met bijvoorbeeld toeleveranciers, afnemers, medewerkers, adviseurs, de overheid, huurders, verhuurders, en ga zo maar door.
-> Lees meer

Incassorecht

Wanneer klanten uw producten en diensten afnemen, is dat goed voor de omzet. Wanneer de betaling van de facturen uitblijft, kan dat een probleem vormen. Zeker wanneer de onbetaalde facturen zich opstapelen. Door snel en accuraat op te treden, kunnen openstaande incasso’s snel worden aangepakt en geïncasseerd. Houdt u er rekening mee dat u over uitstaande facturen btw betaald…
-> Lees meer

Loonschade

Personeelsleden zijn waardevol en het is voor werkgevers zeer vervelend wanneer een personeelslid (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. In eerste plaats is het vervelend voor de werknemer in kwestie, maar als werkgever heeft u er ook mee te maken. U betaalt immers loon aan een medewerker die thuiszit.

lees meer >

 

Strafrecht

Strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging kan worden gerealiseerd. Veel ondernemers denken dat het strafrecht ver bij hen vandaan staat, maar het blijft belangrijk dat ondernemers alert zijn. Iedere ondernemer kan in bepaalde situaties in aanraking komen met strafrecht.
-> Lees meer

Arbeidsrecht

Bij het in dienst hebben van personeel heeft u automatisch te maken met arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het geheel van regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Vanaf het moment dat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen twee partijen, is er sprake van arbeidsrecht…
-> Lees meer

Bestuursrecht

Het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. Met ‘de overheid’ kan de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of een waterschap worden bedoeld.
-> Lees meer

Huurrecht

Het huurrecht omvat alle regels, rechten en plichten omtrent huurovereenkomsten. Het huurrecht heeft betrekking op de huurders, verhuurders en gaat over objecten en ruimtes. Ondernemers die een (nieuw) bedrijfspand willen huren, hebben te maken met huurrecht. Maar ook ondernemers die panden willen verhuren komen in aanraking met een huurcontract…
> Lees meer

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom heeft betrekking op het beschermen van creaties. Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun uitgewerkte ideeën tegen kopiëren. Het intellectueel eigendom kent verschillende deelgebieden…
-> Lees meer

Milieuwetgeving

Bij milieuwetgeving wordt de wetgeving bedoeld die wil zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van de leefomgeving . Het gaat daarbij met name om de leefbaarheid voor mens, dier en plant. Milieuwetgeving is een nauwkeurig rechtsgebied wat constant aan veranderingen onderhevig is.
-> Lees meer

Transportrecht

Nederland is een land waar veel regels gelden. Dit is in de transportsector niet anders. Het transportrecht omvat het recht met betrekking tot overeenkomsten van personen- en goederenvervoer. Onder transportrecht vallen verscheidende deelgebieden. Het heeft zowel betrekking op vervoer over land, als door de lucht en over water.
-> Lees meer

Meesterwerk voor Ondernemers

Vestigingsadres:

Cassiopeiadreef 41
2401 HK Alphen aan den Rijn

 

 

t. 0172 – 23 33 00
e. info@meesterwerkvoorondernemers.nl

KvK nummer: 88795942
BTW nummer: NL 864781775.B01

Privacy- en cookieverklaring
Algemene voorwaarden
Copyright © 2017