Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Transportrecht

 

Nederland is een land waar veel regels gelden. Dit is in de transportsector niet anders. Het transportrecht omvat het recht met betrekking tot overeenkomsten van personen- en goederenvervoer. Onder transportrecht vallen verscheidende deelgebieden. Het heeft zowel betrekking op vervoer over land, als door de lucht en over water. Tevens in gevallen van diefstal, ladingschade of beslagkwesties heeft u te maken met transportrecht. In deze gevallen krijgt u te maken met de verzekeringsmaatschappij en een transportrechtsadvocaat kan ervoor zorgen dat de kwestie op een eerlijke manier wordt opgelost.

De aangesloten advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers die ervaren zijn in transportrecht, treden zowel verwerend op, of als eisende partij.

De gespecialiseerde advocaten op het gebied van transportrecht hebben een ruime ervaring opgedaan in het voeren van zaken. Zij staan u bij als eisende of als verwerende partij. Meesterwerk voor Ondernemers onderkent het belang van de gespecialiseerde advocaat op dit rechtsgebied.

Een veelgehoorde klacht binnen het transportrecht is dat advocaten onbekend zijn met de materie en daardoor vele uren nodig hebben voor het inlezen van de zaak. Deze kosten maken een rechtszaak onnodig duur. Om deze reden heeft Meesterwerk voor Ondernemers advocaten in  huis gehaald die  gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

> Terug naar home >