Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Intellectueel eigendom

 

Intellectueel eigendom heeft betrekking op het beschermen van creaties. Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun uitgewerkte ideeën tegen kopiëren. Het intellectueel eigendom kent verschillende deelgebieden.

 

Octrooirecht

Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. Hiermee bent u de enige gerechtigde om deze uitvinding te maken. Om een octrooi op een uitvinding aan te kunnen vragen, moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • Het moet een nieuwe uitvinding betreffen. De uitvinding mag nergens in de wereld voor de datum van de octrooiaanvraag openbaar zijn gemaakt. Ook niet door uzelf.
  • Het moet een inventieve uitvinding zijn. De uitvinding mag niet voor de vakman voor de hand liggen. Zo is een kleine of voor de hand liggende variatie van een bestaand product of bestaande werkwijze niet inventief.
  • De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Het moet om een specifiek product of een specifieke werkwijze gaan. Het moet technisch aantoonbaar zijn dat uw uitvinding gemaakt kan worden en naar behoren werkt.

 

Merkenrecht

De herkenbaarheid van een bedrijf is vaak gekoppeld aan de naam en het logo. Een bedrijf onderscheidt zich hiermee van de rest. Met het merkenrecht kan een woordmerk of beeldmerk worden beschermd. In de praktijk wordt 99% van de merken geregistreerd als woord- of beeldmerk. Dit kan zijn de vorm van een logo, een bepaalde specifieke kleurcombinatie, maar ook het woord zelf.

Om een merk te beschermen moet een bedrijf het merk registreren bij de juiste instantie. Hieraan zijn kosten verbonden. In Nederland is het merkenrecht geregeld via het Benelux Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom. Een geregistreerd merk bij deze instantie is van kracht in Nederland, België en Luxemburg. Voor merkenrecht binnen Europa of wereldwijd moet men het merk weer bij andere instanties registreren.

 

Tekeningen- en modellenrecht

Een iets minder bekend rechtsgebied om eigen creaties te beschermen is het tekeningen- en modellenrecht. Met dit recht kan men het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp beschermen, zowel twee- als driedimensionaal. Het tekenrecht is er voor de bescherming van tweedimensionale producten. Denk hierbij aan de patroonontwerpen voor een kledingstuk, behang of gordijnen. Het modellenrecht is bescherming voor driedimensionale producten als de vormgeving van een lamp of een stuk speelgoed. Dit recht gaat overigens puur over uiterlijk vertoon en niet over technische aspecten.

 

Auteursrecht

De bescherming van letterkunde, wetenschap en kunst. Schrijvers, dichters, muzikanten, fotograven, schilders en kunstenaars, allemaal creëren ze werk. Dit werk is automatisch beschermt met auteursrecht. Daarvoor hoeft men niks te registreren. Wanneer iemand de auteursrechten overschrijd, kan een advocaat u bijstaan bij het ondernemen van actie. Het is wel belangrijk dat u kunt aantonen wanneer een bepaald werk is gemaakt, bijvoorbeeld door middel van een publicatiedatum. Daarmee heeft u bewijs dat het werk rond die periode is gemaakt.

 

Handelsnaamrecht

Iedere onderneming heeft een naam waaronder gehandeld wordt; de handelsnaam. Het handelsnaamrecht beschermt de naam van de onderneming. Wanneer iemand een onderneming wilt starten, dient er een handelsnaam te worden opgegeven die niet in verwarring kan worden gebracht met een reeds bestaande handelsnaam. Wanneer een handelsnaam wordt bedacht en op een dusdanige manier wordt gebruikt dat het publiek er kennis van kan nemen, is het handelsnaamrecht automatisch van kracht.

 

Naburige rechten

Deze rechten zijn van toepassing voor uitvoerende kunstenaars, omroeporganisaties en filmproducten. Het is een verlengstuk van het auteursrecht en het recht ontstaat op het moment dat een stuk wordt uitgevoerd of voor de eerste keer wordt getoond.

 

Databankrechten

Een databankproducent wordt beschermd met het databankrecht tegen het kopiëren van substantiële delen van zijn databank. Wanneer de databank wordt voltooid, is dit recht direct actief. Door de wet wordt een databank omschreven als:
– een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen;
– die systematisch of methodisch geordend zijn;
– die afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn;
– Waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

 

Domeinnaamrecht

Een domeinnaam is een elektronisch adres op internet. Veel bedrijven verwerken hun handelsnaam in dit adres. Een domeinnaam is uniek en kan maar één keer worden gebruikt. Wie als eerste een domeinnaam registreert, heeft de domeinnaam in zijn bezit. Het domeinrecht hangt nauw samen met het handelsnaamrecht. Wanneer er verwarring ontstaat, omdat namen teveel op elkaar lijken, kan daarop actie worden ondernomen.

 

Kwekersrecht

Dit recht heeft betrekking op plantenrassen en beschermt nieuwe plantenrassen. Het nieuwe plantenras moet daarbij aan vijf eisen voldoen:
– Het moet zich onderscheiden van de al bestaande plantenrassen.
– Meerdere planten van ditzelfde ras moeten er ook hetzelfde uitzien.
– De plant moet hetzelfde blijven, ook wanneer het op grote schaal wordt gekweekt.
– Het plantenras moet nieuw zijn.
– De bedachte naam voor het plantenras moet goedgekeurd zijn door de Raad voor plantenrassen.

Het aanvragen van kwekersrecht verloopt via de Raad voor plantenrassen.

 

Chiprecht

Het chiprecht beschermt elektronische schakelingen op een computerchip. Een computerchip is geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren en met het chiprecht kan de bedenker zijn uitvinding beschermen.

Bij Meesterwerk voor Ondernemers zijn advocatenkantoren aangesloten, gespecialiseerd in intellectueel eigendom.

> Terug naar home >