Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Milieuwetgeving

 

Bij milieuwetgeving wordt de wetgeving bedoeld die wil zorgen voor een goede balans tussen gebruik en behoud van de leefomgeving . Het gaat daarbij met name om de leefbaarheid voor mens, dier en plant. Milieuwetgeving is een nauwkeurig rechtsgebied wat constant aan veranderingen onderhevig is.

Ondernemers hebben met hun bedrijf te maken met milieuvoorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.

Bedrijven kunnen drie soorten labels krijgen: type A, type B of type C. Dit hangt af van de bedrijfsactiviteiten.

  • Type A houdt in dat uw bedrijf het milieu niet of weinig belast. Daardoor hoeft u geen melding milieubeheer te doen en hoeft u ook geen omgevingsvergunning aan te vragen.
  • Type B betekent dat uw bedrijf het milieu belast. Daarom moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Dit dient te worden gedaan voordat u start met uw bedrijf, maar ook bij wijzigingen of uitbreiding.
  • Type C houdt in dat uw bedrijf het milieu op grote schaal belast. U bent dan ook verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze dient te worden aangevraagd bij de gemeente of provincie.

Het is belangrijk dat u nagaat onder welke categorie uw bedrijf valt. Onder type A vallen bijvoorbeeld banken,  diverse zorginstellingen, huisartspraktijken, kantoren en peuterspeelzalen.  Type B bedrijven zijn o.a. metaalbedrijven, tandheelkundige laboratoria en zeefdrukkerijen. Voorbeelden van type C bedrijven zijn een rioolwaterzuivering of een slibvergistingsinstallatie.

Wanneer uw bedrijf niet aan de wettelijke milieueisen voldoet, kunt u een hoge boete krijgen. Binnen de milieuwetgeving is veel verandering. Advies inwinnen bij een advocaat gespecialiseerd in milieuwetgeving kan daarom nooit kwaad. Meesterwerk voor Ondernemers beschikt over aangesloten advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in milieuwetgeving.

> Terug naar home >