Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Verzekeringsrecht

 

Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringsnemer en/of de verzekerde. Een verzekeringsovereenkomst is een kansovereenkomst. Dit betekent dat de verzekering een financiële bescherming is tegen een onzeker voorval, maar waarbij het van verscheidene factoren afhankelijk is of er wordt uitgekeerd.

In de praktijk blijkt geregeld dat ondernemers onderverzekerd zijn. Dit is veelal te wijten aan een gebrek aan benodigde kennis en onvoldoende voorlichting.

Onderverzekerd zijn kan een negatief effect hebben op de uitkering. Wanneer de verzekerde waarde lager is dan de daadwerkelijke waarde, wordt de uitkering alsnog aan de verzekerde waarde gerelateerd. Het uitgekeerde bedrag valt hierdoor enorm tegen. Uitkeringen van verzekeringen vallen eveneens tegen als de nieuwwaarde niet verzekerd is.

Ook al lijkt u goed te zijn verzekerd tegen veelvoorkomende schadesituaties, in de praktijk komt het regelmatig voor dat verzekeraars een beroep doen op de kleine letters en de schadeclaim afwijzen. De meeste claims worden afgewezen op ‘onzorgvuldig handelen’. Daarnaast wordt er niet uitgekeerd bij het overtreden van regels, zoals omschreven in de poliswaarden. Een ondernemer kan hierdoor financieel in de problemen komen. Het is voor ondernemers vrijwel onmogelijk om dit soort afwijzingen van de claim zelf recht te trekken en alsnog de claim uitgekeerd te krijgen.

Advocaten focussen zich daarbij op een aantal zaken:

  • waar de bewijslast ligt;
  • de aantoonbaarheid/bewijsbaarheid;
  • de haalbaarheid.

De ervaring van Meesterwerk voor Ondernemers met dit soort zaken is dat de verzekeringsmaatschappij met de tussenkomst van een advocaat vaak alsnog uitkeert. De advocaat heeft meerdere mogelijkheden om een geschikte invalshoek te vinden en kiest met zijn cliënt de strategie die de meeste kans van slagen heeft.

Bij Meesterwerk voor Ondernemers zijn advocaten aangesloten die ervaren zijn in verzekeringsrecht. Ze kunnen ondernemers helpen binnen dit vakgebied. Denk hierbij aan adviseren en procederen over vraagstukken als dekking, uitsluitingsclausule en risicoverzwaring. Bij verzekeringsconflicten biedt de tussenkomst van een advocaat veel voordeel.

> Terug naar home >