Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Arbowetgeving

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met Arbowetgeving. Het uitgangspunt van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is zorgen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent dat uw personeel moet kunnen werken in een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunt u denken aan beleid omtrent lichamelijke en psychische belasting en beleid omtrent eventuele schadelijke stoffen, straling en besmetting.

De Arbowet wordt zoveel mogelijk afgestemd op de in de Europese Unie afgesproken regels. Verder is de Arbowet zo ingericht dat zowel de werknemer als de werkgever eigen verantwoordelijkheid hebben in hun zorg voor een gezonde en veilige omgeving. Daarom is de Arbowet een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen de kaders dient een organisatie het beleid toe te spitsen op de eigen situatie.

Bij Meesterwerk voor Ondernemers zijn aangesloten advocatenkantoren met ervaring op het gebied van arbeidsrecht en Arbowetgeving.

> Terug naar home >