Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Bedrijfsovername
                                      

Of het nu gaat over uw eigen bedrijf verkopen of een bestaand bedrijf overnemen, er komt heel wat bij kijken. In het geval van een bedrijfsovername moet er juridisch gezien een hoop worden geregeld en dient men met veel zaken rekening te houden.

Wanneer het een bedrijf betreft dat personeel in dienst heeft, is het uitgangspunt bij de overname dat er voor het personeel niets veranderd. Wanneer er bij het bedrijf een cao geldt, dan blijft deze gelden totdat de cao afloopt. Pas daarna mogen arbeidsvoorwaarden veranderen. De huidige arbeidsvoorwaarden blijven bij een overname gelden. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen de werknemers die al in uw bedrijf werken en de overgenomen werknemers. De oude werkgever blijft nog een jaar medeverantwoordelijk voor naleving van het arbeidscontract.

Personeelsleden die het oneens zijn met de bedrijfsovername, zijn niet verplicht om mee te gaan. Wanneer een werknemer niet mee wil met de overname, moet bij voorkeur een schriftelijke verklaring worden ingediend. In de verklaring moet worden beschreven waarom de werknemer ervoor kiest om zijn contract te beëindigen. Wanneer de werknemer voor deze optie kiest, betekent dat het einde van het dienstverband zonder recht op WW.

Wanneer uw een bedrijf opkoopt waarvan de ondernemer failliet is verklaart, is er geen sprake van overname. Dan zijn de personeelsvoorwaarden die normaal bij overname gelden niet van toepassing.

Bij het overnemen van een bedrijf of het verkopen van een bedrijf, speelt geld een grote rol. Er moet berekent worden wat een onderneming waard is en wat het kost om de overname bij elkaar te krijgen. In bijna alle gevallen is er extra kapitaal nodig. Iedere overname is anders en elke situatie vraagt om bepaalde financieringsvoorkeuren. Een familiebedrijf dat wordt overgenomen door de jongste zoon is een andere situatie dan het ene aannemersbedrijf dat de grootste concurrent overneemt en samenvoegt tot een groot geheel.

De aangesloten advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers kunnen bedrijfsovernames begeleiden en hebben alle kennis in huis om dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

> Terug naar home >