Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

ICT Recht

Vandaag de dag kunnen we niet meer zonder de digitale en elektronische omgeving. ICT, internet, telecommunicatie, allemaal complexe gebieden binnen het ICT-recht. Het is een rechtsgebied waar continu veranderingen en wijzigingen worden doorgevoerd.

Voor ondernemers zijn al deze wijzigingen en juridische verplichtingen lastig bij te houden, terwijl ze zich wel steeds meer begeven in de digitale wereld met webwinkels en digitale overeenkomsten. Voor ondernemers is het dus van belang om de kennis in huis te halen of in ieder geval toegang te hebben tot de juiste kennis. Met aangesloten advocaten die gespecialiseerd zijn in ICT-recht kan Meesterwerk voor Ondernemers ondersteuning bieden in dit vakgebied. Of het nu gaat om auteursrechtelijke bescherming, privacybescherming, virtueel ondernemen of cybercriminaliteit.

Het is belangrijk voor u als ondernemer om te weten met welke juridische plichten u te maken heeft binnen het ICT-recht. Bijvoorbeeld: welke gegevens bent u verplicht om op uw website te vermelden? Wat houdt de privacy en cookie-wet in en wat is uw plicht hierin? En hoe zorgt u ervoor dat een digitale overeenkomst rechtsgeldig is?

Het ICT-recht wordt door de aangesloten advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers onderverdeeld in internetrecht en informaticarecht.

Internetrecht

Onder internetrecht vallen alle juridische feiten die via het internet plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn elektronische handel, auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, privacyregulering, internetaansluiting en cybercrime.

Informaticarecht

Onder informaticarecht vallen alle juridische regels en problemen die betrekking hebben op het gebruik van computers. Voorbeelden hiervan zijn (Internationale) contracten, Service Level Agreements (SLA’s), licenties, intellectuele eigendom, aansprakelijkheden, privacybescherming, internationaal privaatrecht en bewijsrechtelijke en processuele aspecten.

Met het Juridisch Servicecontract kunt u uw advocaat om advies vragen en werkzaamheden laten verrichten tegen een voordelig gereduceerd uurtarief.

> Terug naar home >