Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Wat is loonschade

 

Personeelsleden zijn waardevol en het is voor werkgevers zeer vervelend wanneer een personeelslid (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. In eerste plaats is het vervelend voor de werknemer in kwestie, maar als werkgever heeft u er ook mee te maken. U betaalt immers loon aan een medewerker die thuis zit.

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt door het toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een ongeval, kan de werkgever schade verhalen op de aansprakelijke partij. Daarbij kunnen verschillende kosten worden verhaald. De Loonschade Service van Meesterwerk voor Ondernemers biedt uitkomst om deze kosten te verhalen.

Welke kosten kunnen worden verhaald?

 • Nettoloon/Salaris
 • Re-integratiekosten
 • Vaste bonussen, zoals een eindejaarsuitkering
 • Vakantiegeld
 • Kosten van aanpassingen werkplek
 • Bepaalde administratiekosten (bijvoorbeeld kosten voor het bijhouden van documentatie, begeleiding en gesprekken met zieke werknemer)
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding
 • Kosten in het kader van eigenrisicodragerschap ZW/WGA
 • Het is belangrijk dat u goed bijhoudt welke kosten worden gemaakt.

In welke gevallen kunt u loonschade onder meer verhalen?

 • Verkeersongevallen
 • Medische fouten
 • Ongevallen met dieren (bijvoorbeeld een hondenbeet of val van een paard)
 • Ongevallen door een slecht wegdek (bijvoorbeeld scheefliggende stoeptegels)
 • Sportongevallen

Wat kan het opleveren?

Het verhalen van loonschade kan een middelgroot bedrijf op jaarbasis al snel duizenden euro’s opleveren. Zonde om dat geld te laten liggen!

Tip

Loonschade kan worden verhaald tot vijf jaar geleden na de eerste verzuimdag van uw werknemer. U bent wellicht nog niet te laat! Het is aan te raden om uw oude verzuimadministratie nog eens na te gaan. Mogelijk zitten er loonschadegevallen tussen.

> Terug naar home >

Is uw zaak een loonschadezaak?

Is uw zaak een loonschadezaak? Maak gebruik van onze checklist om dit te toetsen.

Open de checklist loonschade

Checklist loonschade

Is uw zaak een loonschade zaak? Dit formulier is een checklist met de gegevens die in eerste instantie bepalend zijn of u in aanmerking komt om loonschade te verhalen. Na invulling van dit formulier zal contact met u worden opgenomen om te bespreken of u een loonschadezaak heeft en welke actie er kan worden ondernomen. Het invullen van dit formulier is geheel vrijblijvend en dient alleen als een check. Ook het contactgesprek naar aanleiding van het ingevulde formulier is volledig vrijblijvend. Voor het in behandeling nemen van de zaak, moet u eerst toestemming geven.

Waardoor is uw werknemer uitgevallen?

Kan hierdoor een derde aansprakelijk gesteld worden? (Bij twijfel, kies ja)

Is het ongeval meer dan 5 jaar geleden gebeurd?

Is de aansprakelijke derde een collega van de werknemer?

Welke kosten zijn er door het ongeval gemaakt?

Bent u voor deze schade verzekerd (ziekteverzuimregeling, verzekering voor WGA/ZW schade?)