Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers/bedrijven en de overheid. Met ‘de overheid’ kan de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of een waterschap worden bedoeld.  In het bestuursrecht staat beschreven aan welke regels de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

Bijvoorbeeld bij het verstrekken van subsidie of het verlenen van een vergunning.

Ook als ondernemer komt u gevraagd en ongevraagd in aanraking met de overheid. Binnen het algemene bestuursrecht zijn allerlei deelgebieden te onderscheiden zoals ruimtelijker ordening en milieurecht. Zo geeft de wet ruimtelijke ordening spelregels aan de overheid voor het maken van bestemmingsplannen. In het milieurecht zijn regels vastgelegd over milieuaspecten.

De regeldruk vanuit de overheid neemt nog steeds toe. Voor ondernemers kan het erg lastig zijn om te weten wat men allemaal moet aanvragen bij de overheid en hoe men eventueel in hoger beroep kan gaan. De advocaten bij Meesterwerk voor Ondernemers met de specialisatie bestuursrecht zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen u hierbij van dienst zijn.

> Terug naar home >