Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – Facebook of  – Instagram

Arbeidsrecht uitgelicht

Bij het in dienst hebben van personeel heeft u automatisch te maken met arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het geheel van regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Vanaf het moment dat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen twee partijen, is er sprake van arbeidsrecht.

Het doel van arbeidsrecht is in eerste instantie om de werknemer te beschermen. Dit is zo ontstaan om te voorkomen dat werkgevers eenzijdig alle eisen mogen bepalen. De relatie tussen de werkgever en de werknemer is nooit gelijkwaardig. Vroeger werden veel werknemers in Nederland uitgebuit door hun werkgever.

Daarom heeft de politiek een aantal wetten opgesteld met betrekking tot arbeidsrecht. Anderzijds is het arbeidsrecht ook bedoeld om werkgevers de ruimte te bieden tot handelen bij werkweigering of ander ongewenst gedrag bij de werknemer.

Het arbeidsrecht bestaat uit talloze regels en wetten. In de kern verplicht het arbeidsrecht zowel de werkgever als de werknemer zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar. Voor werkgevers gelden verscheidende regels ten behoeve van de werknemer. Denk hierbij aan een verplicht aantal vakantiedagen, minimumloon of het niet zomaar kunnen ontslaan van werknemers.

Een groot onderdeel van het arbeidsrecht bestaat uit het beginnen en eindigen van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidscontract moet aan veel voorwaarden en regels voldoen en ook beëindiging ervan is niet zomaar toegestaan.

Vaak voorkomende kwesties op de werkvloer

Ontslag
De keuze om een werknemer te ontslaan is een moeilijke beslissing. Voor het ontslaan van een werknemer gelden per situatie wettelijke regels en richtlijnen. Het is dan ook niet onverstandig om voorafgaande aan de beslissing advies in te winnen bij een jurist of advocaat zodat u op de hoogte bent van de huidige regel en wetgeving, de richtlijnen en de gevolgen van ontslag.

Ziekte
Een werknemer die door ziekte vaak of langdurig niet aanwezig is, dat gaat je als werkgever niet in de koude kleren zitten. Het geeft onzekerheid, het kost tijd en geld om de werkzaamheden van de niet aanwezige werknemer op te vangen en daarnaast de zieke werknemer te begeleiden in het re-integratietraject.  Voor zowel de werkgever als de werknemer is goede begeleiding en advies over rechten en plichten en het re-integratietraject belangrijk. Daarbij is juridisch advies ook van belang wanneer, bijvoorbeeld de werkgever en werknemer het niet met elkaar eens zijn over mate van arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Reorganisatie
Verandering, zoals een reorganisatie geeft onzekerheid voor zowel de werkgever als de werknemer. Het heeft gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen van de werknemers. Allereerst is goede heldere communicatie en het zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de situatie en gevolgen hiervan essentieel. Daarnaast zorgt de juiste begeleiding en advies op juridische vragen ervoor dat een reorganisatietraject vlot verloopt.

Disfunctioneren
Ontslag bij onvoldoende functioneren houdt in dat de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen. En niet geschikt is voor de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. De werkgever zal bij het ontbindingsverzoek van het arbeidscontract het disfunctioneren bij de kantonrechter moeten onderbouwen.
Daarnaast zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat er geen mogelijkheden zijn tot herplaatsing in een andere passende functie. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of een handicap. Voordat disfunctioneren kan leiden tot ontslag moet er in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Daarom is het verstandig vooraf juridisch advies in te winnen als het gaat om ontslag wegens disfunctioneren.

Overname bedrijf en personeel
Bedrijfsovername kan op meerdere manieren. Voor een lopend bedrijf kan voor een geleidelijke overname worden gekozen. Het kan zijn dat men nog een bepaalde periode zal gaan samenwerken. Zo kunnen de bedrijfsactiviteiten gewoon voortgezet worden en heeft men de mogelijkheid om gaandeweg kennis en ervaring op te doen. Ook kan dit financieel aantrekkelijk zijn indien men de financiering niet in één keer rond kan krijgen. Men kan bijvoorbeeld overeenkomen dat de overnamesom in termijnen gedurende een bepaalde periode zal plaats vinden.

De koper van een bedrijf kan iemand zijn die al betrokken is bij de onderneming. Denk aan koop binnen de familie of iemand die al werkzaam is bij het bedrijf. Deze vorm van overname noemt men een Management Buy Out (MBO). Indien bij overname de koper niet eerder betrokken was bij het bedrijf dan zal de koop plaats vinden in de vorm van Management Buy In (MBI).

Een bedrijf overnemen is een hele investering en zal niet van de een op de andere dag plaats vinden. Inzicht in de (daadwerkelijke) waarde van de onderneming en winstgevendheid in de toekomst zijn bepalend voor de verkoopprijs. Het is daarom verstandig om voor advies en begeleiding een deskundige in de arm te nemen om u met raad en daad terzijde te staan in de verschillende stappen van het verkoopproces.

>Meer informatie over onze specialismen & rechtsgebieden<

____________________________________________________________________________________________________

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies 
Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u te maken met een (beginnend) conflict?
Schakel dan tijdig juridische hulp in om een ernstig conflict te voorkomen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

_____________________________________________________________________________________________________

Juridisch Servicecontract

Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.

 Informatie Juridisch Servicecontract

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of