Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Arbeidsrecht


Bij het in dienst hebben van personeel heeft u automatisch te maken met arbeidsrecht. Arbeidsrecht is het geheel van regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Vanaf het moment dat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen twee partijen, is er sprake van arbeidsrecht.

Het doel van arbeidsrecht is in eerste instantie om de werknemer te beschermen. Dit is zo ontstaan om te voorkomen dat werkgevers eenzijdig alle eisen mogen bepalen. De relatie tussen de werkgever en de werknemer is nooit gelijkwaardig. Vroeger werden veel werknemers in Nederland uitgebuit door hun werkgever.

Daarom heeft de politiek een aantal wetten opgesteld met betrekking tot arbeidsrecht. Anderzijds is het arbeidsrecht ook bedoeld om werkgevers de ruimte te bieden tot handelen bij werkweigering of ander ongewenst gedrag bij de werknemer.

Het arbeidsrecht bestaat uit talloze regels en wetten. In de kern verplicht het arbeidsrecht zowel de werkgever als de werknemer zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar. Voor werkgevers gelden verscheidende regels ten behoeve van de werknemer. Denk hierbij aan een verplicht aantal vakantiedagen, minimumloon of het niet zomaar kunnen ontslaan van werknemers.

Een groot onderdeel van het arbeidsrecht bestaat uit het beginnen en eindigen van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidscontract moet aan veel voorwaarden en regels voldoen en ook beëindiging ervan is niet zomaar toegestaan. Via het juridisch servicecontract kunt u uw arbeidscontracten tot vijf pagina’s gratis laten screenen. Boven de vijf pagina’s heeft u uw voordeel met het voordelige gereduceerde uurtarief. Natuurlijk is het ook mogelijk om tegen het gereduceerde uurtarief een volledig arbeidsovereenkomst door uw advocaat te laten opstellen. Eveneens kunnen klanten een modelarbeidscontract downloaden in het klantenportaal.

> Terug naar home >