Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Aansprakelijkheidsrecht

 

Ondernemen is risico’s nemen en risico’s nemen is verbonden met aansprakelijkheid en daarmee met aansprakelijkheidsrecht. Een ondernemer kan op veel gebieden aansprakelijk worden gesteld. Dit kan zijn vanwege opgelopen schade door eigen handelen, maar ook voor schade die is ontstaan door een andere oorzaak.

De volgende oorzaken zijn redenen voor aansprakelijkheid:

  • Personeel
  • Niet ondergeschikten
  • Gebouwen
  • Gebrekkige producten
  • Milieuschade
  • Schade aan eigen werknemers

Personeel
Wanneer een werknemer schade veroorzaakt tijdens werktijd of met werkzaamheden, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zelfs al is het de schuld van de werknemer en kan de werkgever er niets aan doen. Schade die een werknemer veroorzaakt, moet worden vergoed. Denk hierbij aan een werknemer die onder werktijd met de bedrijfsauto per ongeluk door rood rijdt en daardoor een verkeersongeval veroorzaakt. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld een werknemer die bewust roekeloos gedrag vertoond.

Niet-ondergeschikten
Wanneer u als werkgever een derde partij inhuurt voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht, bent u mede verantwoordelijk voor eventuele schade die deze derde partij veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer u een onderaannemer inschakelt bij een bepaald project, dan bent u als hoofdaannemer mede verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door deze onderaannemer.

Gebouwen
Vallende dakpannen, instortende balkons of afbrokkeling door achterstallig onderhoud. Als ondernemer bent u aansprakelijk voor de schade die uw gebouwen kunnen toebrengen aan anderen. Wanneer een dakpan van het dak van uw pand glijdt en een ongelukkige voorbijganger raakt, bent u hiervoor aansprakelijk.

Gebrekkige producten
Ondernemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkige producten. Dit betekent dat ieder product dat een bedrijf levert, veilig moet zijn in gebruik. Het product moet zodanig gefabriceerd zijn, dat het zo veilig mogelijk is. Denk daarbij aan afdekkappen bij machines, veilige verpakkingen etc. Wanneer een product niet veilig te gebruiken is of er iets onveilig is aan de omgangswijze of verpakking, dan kan de ondernemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Milieuschade
Milieuschade veroorzaakt door werkzaamheden van uw bedrijf, bijvoorbeeld wanneer bodemverontreiniging optreedt doordat een vat lekt, is iets waar u als ondernemer aansprakelijk voor bent. Voorbeelden van milieuschade zijn verontreiniging (bijv. bodem, lucht of water), hinder (bijv. stank, geluid, visuele hinder) en ecologische schade. In dit soort schadegevallen kan de overheid de veroorzaker aansprakelijk stellen.

Schade aan eigen werknemers
Werkgevers zijn verplicht om werknemers te laten werken in een veilige werkomgeving. In combinatie met veiligheidsvoorschriften als ‘schoenen met stalen neuzen’ of ‘niet zonder helm bepaalde ruimtes betreden’ vermindert de werkgever de kans op ongelukken. Daarnaast dient een werkgever toezicht te houden tijdens het werk en moet hij instructies geven om risico’s te vermijden. Met het vaststellen van maatregelen en veiligheidsvoorschriften moet de werkgever ook rekening houden met o.a. het slordig matig werken van werknemers tijdens routineklussen. Wanneer een werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Meesterwerk voor Ondernemers heeft aangesloten advocaten die thuis zijn in aansprakelijkheidsrecht. Klanten met het Juridisch Servicecontract kunnen  rekenen op professionele ondersteuning in dit vakgebied.

> Terug naar home >