Voor meer informatie kunt u klikken op het desbetreffend rechtsgebied >

Strafrecht

Strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging kan worden gerealiseerd. Veel ondernemers denken dat het strafrecht ver bij hen vandaan staat, maar het blijft belangrijk dat ondernemers alert zijn. Iedere ondernemer kan in bepaalde situaties in aanraking komen met strafrecht.

Stel er vindt een dodelijk ongeval plaats binnen het bedrijf waarbij de arbeidsinspectie tot de conclusie komt dat de veiligheidsmaatregelen onvoldoende waren. Dan dreigt er vervolging voor dood door schuld. En wat dacht u van economische delicten? Naast enorme geldboetes op het overtreden van de wetgeving op gebieden  als kwaliteitseisen en arbeidstijden, is er dan ook een kans op vervolging.

In gevallen van ‘ondernemersstrafrecht’ worden dezelfde onderzoekmethoden toegepast als in ‘gewone’ strafzaken. Afhankelijk van het delict vinden huiszoekingen plaats, worden administratiepapieren in beslag genomen en de verdachte ondernemer wordt gemiddeld drie dagen vastgehouden.

Dit soort incidenten zijn niet alleen vervelend voor de ondernemer in kwestie, maar kan ook schade aan het bedrijf toebrengen. Imagoschade is in dit soort situaties geen onbekend fenomeen. Hoewel de regel ‘voorkomen is beter dan genezen’ ook in het strafrecht een geldende regel is, valt niet alles te voorkomen. Wanneer u vermoedt dat er een strafrechtelijk onderzoek aan zit te komen, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te handelen. Door vroeg in het traject een advocaat in te schakelen kan schade worden beperkt en in sommige gevallen zelfs worden voorkomen.

Meesterwerk voor Ondernemers heeft aangesloten advocaten die zich volledig richten op strafrecht. Zij hebben de juiste kennis en ervaring in huis om ondernemers in deze vervelende zaken zo goed mogelijk bij te staan.

> Terug naar home >