Naast zzp 'er ook in loondienst - Meesterwerk voor Ondernemers - Juridische ondersteuning

Te laat of niet betalende klanten kosten u veel geld, tijd en energie. Als lid van Meesterwerk voor Ondernemers is de incassoservice een onderdeel van uw abonnement. Meesterwerk voor Ondernemers biedt twee mogelijkheden voor het indienen van uw vorderingen. U heeft de keuze om de incasso te laten uitvoeren via het incassobureau of voor te leggen bij een incasso advocaat.

Advocaat of incassobureau?
Wanneer een incasso uiteindelijk niet betaald wordt kan ervoor worden gekozen om een incassoprocedure op te starten. Als ondernemer is er in het algemeen de keuze om de vordering uit te laten voeren door een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een incasso advocaat. Natuurlijk hebben ze allemaal hetzelfde doel maar, toch zijn er verschillen in de specialismen en mogelijkheden.

Zo mag bijvoorbeeld een incasso advocaat wettelijk een conservatoir beslag leggen voorafgaand aan een rechtszaak. Dat gaat dan om beslag van bankrekening en/of bezittingen van iemand van wie geld wordt geëist. Zo worden bedragen en goederen veiliggesteld in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak, en mogen deurwaarders en incassobureaus (met uitzondering van huurzaken) geen gerechtelijke procedure starten voor vorderingen boven € 25.000,-.

Incasso advocaat
De advocaat berekent in dit traject het gereduceerd uurtarief.
Een zakelijke factuur die niet betaald wordt kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om betalingsproblemen of er kan een conflict zijn ontstaan over het niet nakomen van contractuele afspraken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken volgens algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, huur en koopcontracten, aannemingscontracten en projectcontracten.

Bij een zakelijk conflict of juridische kwesties vraagt dit naast het incasseren van zakelijke incasso’s vaak om juridische kennis en ervaring.  Om de juiste inschatting en strategie te bepalen is het nodig om voldoende kennis en inzicht te hebben in het bedrijfsleven en zakelijke contracten.

Zie hier ook blogartikel | > De meest voorkomende geschillen bij het niet nakomen van contractuele afspraken.

Incassobureau
Niet in alle gevallen is een advocaat nodig.
De meeste openstaande vorderingen worden voldaan zonder tussenkomst van een rechter.
Per incassozaak verschillen situaties en zijn keuzes afhankelijk van diverse factoren. In alle gevallen is het verstandig om allereerst bij het incassobureau om advies te vragen.
Er kan een inschatting worden gemaakt of de vordering in behandeling wordt genomen of dat u een advocaat nodig heeft. Bovendien kunnen leden van Meesterwerk voor Ondernemers snel schakelen en de zaak voorleggen bij de advocaat wanneer dit alsnog nodig is.

Gratis voortraject via het incassobureau
Het voortraject via het incassobureau is voor de leden van Meesterwerk voor Ondernemers gratis.
U betaalt in tegenstelling tot niet leden per dossier geen basisvergoeding. Indien uw vordering in deze fase wordt binnengehaald, betaalt u alleen de afhandelingskosten*. 

Gerechtelijke procedure door het incassobureau
Indien de vordering in het voortraject niet wordt betaald kunnen vorderingen tot € 25.000,- (huurzaken boven € 25.000,-) gevoerd worden door het incassobureau. Deze zaken worden voorgelegd bij de Kantonrechter. Vorderingen vanaf € 25.000,- worden in overleg overgedragen aan een advocaat die is aangesloten bij Meesterwerk voor Ondernemers.

Het incassobureau zorgt bij aanvang voor een goed incassodossier. Dit zorgt voor goede onderbouwing en een sterke positie indien een gerechtelijke procedure nodig is.

U kunt zelf de keuze maken welk incassotraject u wil doorlopen.
*Zie voor de tarieven van het incassobureau voor leden van Meesterwerk voor Ondernemers onderstaande informatie.

Overzicht incassoservice via het incassobureau:

Incassoservice

 • Strak incassotraject
 • Uw zakelijke relatie met klant blijft intact.
 • Vast contactpersoon, die uw incasso behandelt.

Voortraject:

 • Informeren van iedere stap in het voortraject
 • Schriftelijke procedure voortraject duurt vier weken.
 • Incasseren in het voortraject is gratis
 • Buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke norm.

Gerechtelijke procedure:

 • Vooraf overleg over de gerechtelijke procedure.
 • Debiteur ontvangt een duidelijk kostenoverzicht.
 • Kosten gerechtelijke procedure worden zoveel mogelijk verhaald op de wederpartij.
 • Geldvorderingen tot € 25.000,- (incl. kosten) worden voorgelegd aan de kantonrechter, die bevoegd is over deze zaken te oordelen.
 • Geldvorderingen boven de € 25.000,- moeten aan de rechtbank voorgelegd worden. Voor het voeren van een procedure voor de rechtbank is de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht.
Kosten overzicht
Het voortraject

Het voortraject is voor de leden van Meesterwerk voor Ondernemers gratis. U betaalt in tegenstelling tot niet leden per dossier geen basisvergoeding. Indien uw vordering in deze fase wordt binnengehaald, betaalt u alleen de afhandelingskosten.

Afhandelingskosten:

Vorderingen tot € 300,-             wanneer de vordering is binnengehaald betaalt u  € 25,-
Vorderingen vanaf € 300,-        wanneer de vordering is binnengehaald betaalt u  € 49,50

Het voortraject bestaat uit:
Fase 1: eerste sommatiebrief (wordt verzonden per aangetekende post. reguliere post & e-mail).
Fase 2: herinneringsbrief (wordt verzonden per reguliere post & e-mail).
Fase 3: telefonisch contact + laatste herinnering  (wordt verzonden per reguliere post & e-mail).

Een eventueel verweer wordt tegen een vast laag tarief verricht: € 42,50,- per uur. Verweer komt in het voortraject niet standaard aan bod, maar in overleg met u kan daar optioneel voor worden gekozen.

De gerechtelijke procedure

De kosten voor het voeren van een gerechtelijke procedure gaan conform staffel.
Zie hier de tarieven |> Tarief Gerechtelijke procedure via het incassobureau < |Zo zijn er geen verassingen en heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht. Eventueel verweer wordt in behandeling genomen en afgehandeld tegen een vast laag tarief: € 42,50 per uur. Afhandelingskosten per dossier zijn eenmalig € 49,50. Wanneer er in overleg wordt besloten om de Gerechtelijke procedure te starten ontvangt u een offerte

De kosten voor de dagvaarding en griffiekosten worden zoveel mogelijk verhaald op de wederpartij.
Vorderingen vanaf € 25.000,- worden in overleg met u overgedragen aan uw advocaat. Huurzaken met vorderingen boven de € 25.000 kunnen via het incassobureau voorgelegd worden aan de kantonrechter.

Particuliere incasso | Privé Module
Ook in de privésfeer kunt u te maken krijgen met een situatie waarin een betaling uitblijft. Dit kunnen zowel betwiste als onbetwiste vorderingen zijn. Via de Privé Module kunnen leden van Meesterwerk voor Ondernemers gebruik maken van de particuliere incassodiensten. De Privé Module is van toepassing op privézaken aangaande u als ondernemer en uw gezin. Meer informatie |> Privé Module.

Prijzen zijn exclusief btw.

Juridische hulp voor ondernemers- Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies en ondersteuning
Het ondernemen kan risico’s met zich meebrengen. Er kan zakelijk weleens onenigheid ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid bij schade, facturen die niet betaald worden of je krijgt een conflict met je leverancier of verhuurder.
Als ondernemer is het dan fijn dat je door middel van juridische hulp en advies snel kan handelen.

De aangesloten advocaten, fiscalisten en specialisten hebben kennis van zaken en kunnen u snel te hulp schieten. Ons team focust zich op actuele veranderingen en service. Door veel met ondernemers te spreken, weten we wat de behoefte van onze klanten zijn. Ons streven is om juridische knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen met de juiste hulp.

Juridisch Servicecontract
Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.
Meer informatie over de diensten van Meesterwerk voor Ondernemers kunt u vinden op onze website via de volgende link :  Juridisch Servicecontract – Meesterwerkvoorondernemers.nl

Vraag een offerte aan of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Of stel uw vraag via : > Contact gegevens – Informatie opvragen

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

____________________________________________________________________________________________________

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.