ICT gespecialiseerd

Voor gespecialiseerde juridische hulp op ICT-gebied kunt u terecht bij een gespecialiseerde advocaat of deskundige. Het ICT-rechtsgebied is opgedeeld in drie rechtsgebieden:

Internetrecht – Hieronder vallen alle juridische rechtsfeiten die via internet plaatsvinden.

Informaticarecht – Juridische regels en problemen die betrekking hebben op het gebied van computers.

Intellectueel eigendomsrecht- Het intellectueel eigendomsrecht behartigt een aantal deelgebieden.

  • Auteursrecht
  • Databankrecht
  • Merkenrecht en handelsnaamrecht
  • Domeinnamenrecht
  • Modellenrecht

De ICT Module is een aanvullende module op het Juridisch Servicecontract.