Contracten screenen

Wanneer u met een derde partij afspraken maakt, is het belangrijk om deze afspraken vast te leggen in de vorm van een overeenkomst of contract. Denk hierbij aan algemene voorwaarden, arbeidscontracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor alle betrokken partijen werkt het vastleggen van afspraken voordelig. Met juiste contracten weten alle partijen wat er wordt afgesproken en is ieder bewust van zijn rechten en plichten. Veel juridische problemen kunnen worden voorkomen door in de basis te werken met juiste voorwaarden en overeenkomsten. Het verheldert en biedt duidelijkheid.

Meesterwerk voor Ondernemers moedigt dit aan en heeft de dienst ‘contracten screenen’ opgenomen in haar pakketten (Juridisch Servicecontract uitgebreid & uitgebreid + ICT).  Nederlandse contracten tot 5 pagina’s kunnen kosteloos worden gescreend. Na aanleiding van de screening kunt u kiezen of u de aandachtspunten zelf aanpast of laat aanpassen door de advocaat tegen het gereduceerde uurtarief.