A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wederrechtelijk onrechtmatig

In strijd met het recht.

Wijziging van eis

Na aanvang van een civiele procedure kan de eisende partij zijn vordering op de tegenpartij nog aanpassen.

Wraking

Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.