Bedrijf- verkopen-of-overnemen? - Meesterwerk- voor -Ondernemers-Juridische- ondersteuning

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter Facebook of  – Instagram

Bedrijf verkopen of overnemen?

De interesse in het MKB om bedrijven over te nemen is de laatste tijd gestegen.
Pensionering is, indien er geen opvolger is, wellicht de meest voorkomende reden om een bedrijf te verkopen. Een belangrijke factor is natuurlijk de prijs en de wijze van overname. Als ondernemer wil je het bedrijf goed en op het juiste moment verkopen. Nu heeft niet ieder bedrijf de mogelijkheid om voor het juiste moment te kiezen. Indien het wel mogelijk is heeft een positieve markt met stabiele vooruitzichten natuurlijk wel de voorkeur. Je wilt je bedrijf het liefst voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen.

Kans en potentie
Het is jaarlijks een gegeven dat ondernemers met pensioen gaan. Met het aantal aankomende ondernemers die met pensioen gaan is het te verwachten dat veel bedrijven te koop komen te staan. Overname bij familiebedrijven of door familie is niet meer zo vanzelfsprekend. Tegen de tijd dat men met pensioen gaat is het de vraag of de kinderen of familie bereid en ervaren genoeg zijn om als ondernemer het bedrijf te gaan leiden en geheel over te nemen. Verder zijn er ook bedrijven die stoppen vanwege de financiële gevolgen na de coronaperiode. De stijgende kosten en het blijvende personeelstekort kunnen redenen zijn om een bedrijf te verkopen. Het kan ook zijn dat je het bedrijf wilt verkopen om geheel wat anders te gaan doen. Verkopen van het bedrijf kan dan bijvoorbeeld een mooi startkapitaal opleveren.

Voor zowel startende en bestaande ondernemers kan dit perspectief bieden en wordt er potentie gezien om een bedrijf over te nemen dat zich al heeft bewezen. Voor de bedrijven die willen investeren en groeien kan het gunstig zijn om een bedrijf of een onderdeel daarvan over te nemen.
Een groot voordeel is dat men weinig of geen opstartkosten heeft. Er is bijvoorbeeld al een periode geïnvesteerd in o.a. personeel, bedrijfsmiddelen en marketingkosten om de omzet op gang te brengen.

Manieren van verkoop en koop
Bedrijfsovername kan op meerdere manieren. Voor een lopend bedrijf kan voor een geleidelijke overname worden gekozen. Het kan zijn dat men nog een bepaalde periode zal gaan samenwerken. Zo kunnen de bedrijfsactiviteiten gewoon voortgezet worden en heeft men de mogelijkheid om gaandeweg kennis en ervaring op te doen. Ook kan dit financieel aantrekkelijk zijn indien men de financiering niet in één keer rond kan krijgen. Men kan bijvoorbeeld overeenkomen dat de overnamesom in termijnen gedurende een bepaalde periode zal plaats vinden.

De koper van een bedrijfsovername kan iemand zijn die al betrokken is bij de onderneming. Denk aan koop binnen de familie of iemand die al werkzaam is bij het bedrijf. Deze vorm van overname noemt men een management Buy Out (MBO). Indien bij overname de koper niet eerder betrokken was bij het bedrijf dan zal de koop plaats vinden in de vorm van management Buy In (MBI).

1 Overdracht via aandelentransactie
Dit is de meest gebruikte en eenvoudige methode. Men koopt de aandelen van het bedrijf van de eigenaar. Bij het overdragen van de aandelen gaat de hele onderneming inclusief de rechten en plichten naar de nieuwe aandeelhouder. Hiermee kan men te maken krijgen met verborgen gebreken en is het verstandig om op voorhand de verkregen informatie op juistheid vast te stellen door een due diligence-onderzoek.

2 Overdracht via een activa/passiva-transactie
Hier wordt bij de overdracht alleen de activa en de passiva overgenomen. Vanwege wettelijke verplichting dienen wel de bestaande overeenkomsten met personeel opnieuw te worden afgesloten. Ook overeenkomsten met afnemers, leveranciers en verhuurders zullen opnieuw moeten worden afgesloten. Het is ook mogelijk om alleen bepaalde bedrijfsactiva te kopen. Dit noemt men een activa transactie. Deze vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer alleen bepaalde onderdelen van een bedrijf worden verkocht.

Advocaat als begeleider en adviseur bij verkoop of bedrijfsovername
Een bedrijf overnemen is een hele investering en zal in praktijk niet van de ene op de andere dag plaats vinden. Inzicht in de (daadwerkelijke) waarde van de onderneming en winstgevendheid in de toekomst zijn bepalend voor de verkoopprijs.

De impact en gevolgen van de coronacrisis en opvolgende nadelige gebeurtenissen voor bedrijven kunnen naast pensionering ook een reden zijn om een bedrijf over te nemen of te verkopen. Maar het neemt ook met zich mee dat men op dit moment extra alert moet zijn en rekening moet houden met bepaalde afspraken en aanpassingen in een overeenkomst. Het is daarom verstandig om voor advies en begeleiding een deskundige in de arm te nemen om u met raad en daad terzijde te staan in de verschillende stappen van het verkoopproces.

Bedrijf- verkopen- of - overnemen- Meesterwerk voor Ondernemers - Juridische ondersteuning

 Juridisch advies bij verkoop/bedrijfsovername 

Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.
Overweegt u verkoop of een bedrijfsovername en bent u op zoek naar deskundig advies en ondersteuning door een ervaren overname adviseur?

Vraag een offerte** aan of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.
**
Indien u een offerte aanvraagt i.v.m. verkoop of bedrijfsovername dan kunt u dit aangeven op het  aanvraagformulier. 

Of stel uw vraag via : > Contact gegevens – Informatie opvragen

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

____________________________________________________________________________________________________

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.