Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Wanneer men een bedrijf start in samenwerking met een zakenpartner dan zijn de Vennootschap onder Firma (VOF), Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV) de meest gekozen rechtsvormen. Soms werkt een samenwerking niet en kan men besluiten om uit elkaar te gaan. Om te zorgen dat bedrijfsactiviteiten gewoon doorgaan en het bedrijf een gezonde onderneming blijft of wordt, vraagt dit om de juiste oplossingen en aanpak.

Meningsverschil en contractuele afspraken
Het gebeurd vaak dat zakelijke partners besluiten om uit elkaar te gaan omdat ze van mening verschillen. Voor het juridisch afhandelen van de samenwerking geldt allereerst de in het samenwerkingscontract opgenomen afspraken. Bij de start van het bedrijf is het noodzakelijk om afspraken voor onvoorziene omstandigheden, zoals beëindiging, samenwerking en verdeling aandelen of vermogen in een samenwerkingsovereenkomst op te nemen. Het is verstandig om je hierbij door een gespecialiseerde advocaat te laten adviseren en een contract te laten opstellen.

Wettelijke Geschillenregeling
Het komt helaas nog te vaak voor dat zakelijke partners afspraken niet goed hebben vastgelegd. Als men besluit vanwege meningsverschillen uit elkaar te gaan, kan dit problemen opleveren en tot conflicten leiden, met juridische procedures als gevolg.
In geval van conflicten bestaat er de wettelijke geschillenregeling die de mogelijkheid biedt om meningsverschillen of conflicten te beëindigen door verplichte overdracht van aandelen, uitreding of uitstoting van de aandeelhouder. De geschillenregeling geldt voor aandeelhouders van een BV en op NV’s  die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

VOF
Een VOF is geen rechtspersoon maar  een onderneming die gezamenlijk eigendom is van vennoten. In tegenstelling tot een BV en een NV is er bij het oprichten van een VOF geen notariële oprichtingsakte met de daarin opgenomen statuten van de rechtspersoon nodig. Hierbij gaat het dan om verdeling van het gezamenlijk vermogen waar onderscheid wordt gemaakt tussen Privé vermogens die niet toebehoren aan de VOF. In geval van schulden zijn de vennoten privé aansprakelijk. In veel gevallen komt het ook hierbij voor dat afspraken over o.a. onvoorziene omstandigheden en verdeling niet schriftelijk zijn vastgelegd. Het is raadzaam om bij conflicten een advocaat te raadplegen. Vooraf kiezen voor een contract is een noodzaak, binnen een Vennootschap onder Firma staat men met alles garant (inclusief eigen huis).

Bestuurdersaansprakelijkheid
Wanneer er sprake is van nalatigheid op financieel gebied door een zakelijke partner is het verstandig om bijgestaan te worden door een advocaat. Wanneer er aantoonbare schade is moet men kunnen aantonen dat de nalatige zakenpartner aansprakelijk is voor deze schade.

De advocaat kan bekijken of het raadzaam is, om de medevennoot aansprakelijke te stellen voor schade of verliezen en te ontslaan als medebestuurder.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig ?  Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

Contact opnemen – Informatie opvragen

 

 

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.