Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Het klinkt wellicht bekend in de oren. Enthousiast beginnen twee zakenpartners hun bedrijf. Ze schrijven samen een bedrijfsconcept. Schrijven zich in bij de kamer van koophandel, waarbij ze een BV oprichten. De kwaliteit of werkzaamheden van beiden vullen prima bij elkaar aan. De één heeft meer verstand van administratie, het opzetten van een bedrijf en de verkoop. De ander heeft meer kennis van de technische kant, het benaderen van leveranciers en interessante partijen voor het financieren van het project, of ontwikkelen van het product. Beiden hebben daarnaast een eigen BV, waarvan ieder 50 % van het bedrijf in aandelen heeft.
Er is sprake van een succesvolle samenwerking.

Taken worden vooraf door de zakenpartners verdeeld. De één zorgt voor het aantrekken van potentiële klanten, het opzetten van het bedrijf, de administratie, eventueel personeel en doet daarbij voor een deel aan financiële investeringen. De ander zorgt voor de ontwikkeling van het product en verzorgt daarbij de financiële inbreng voor nieuwe ontwikkelingen daarvan.
Alles gaat goed en een paar jaar verder is het product een redelijk goed succes. Er zijn plannen om meerdere en betere producten te gaan ontwikkelen. Beide partners investeren geld voor ontwikkeling en verkoop van een nieuw product.  Maar na een lange periode stagneert het. Financieel gaat het wat minder of loopt het succes wat terug. Eén van de partners geeft zonder enige aanleiding aan te willen stoppen met de samenwerking en wenst alleen verder te gaan.

Wanneer de zakelijke partner aangeeft te willen stoppen met het bedrijf Meesterwerk voor Ondernemers

 Wat nu hoe nu verder? Wat zijn de rechten en plichten?
Wanneer men als zakenpartners, om wat voor reden dan ook, ineens besluit om ieder een eigen weg te gaan of te gaan stoppen kan dit problemen opleveren. Daarnaast kunnen er verschillende redenen zijn die ertoe geleid hebben dat de zakenpartner ermee wil stoppen. Onenigheid, financiële redenen of problemen, het gaat niet goed met het bedrijf, of men wil als ondernemer gewoonweg zelf een eigen, of andere weg in slaan.

Zijn er in beginsel en gaandeweg schriftelijk duidelijke afspraken gemaakt in een contract of overeenkomst? Wat zijn de gevolgen voor de onderneming als de zakenpartner ermee stopt? Welke beslissingen moeten worden genomen? Op welke manier is de samenwerking juridisch vastgelegd?

Voor het juridisch afhandelen van de samenwerking geldt in het beginsel de in het samenwerkingscontract opgenomen afspraken.
Bij de start van het bedrijf is het noodzakelijk om afspraken voor onvoorziene omstandigheden, zoals beëindiging, samenwerking en verdeling aandelen of vermogen in een samenwerkingsovereenkomst op te nemen. Het is verstandig om je hierbij door een gespecialiseerde advocaat te laten adviseren en een contract te laten opstellen.

Besloten vennootschap (BV)
Voor een gezamenlijke BV bevatten de statuten interne regels en afspraken.
Bij de oprichting van een BV wordt met de notaris de inhoud besproken en deze voegt de statuten toe aan de rechtspersoon.
Het opstellen van statuten is een wettelijke verplichting bij het oprichten van een rechtspersoon. Wanneer men iets in de statuten wil wijzigen moet dit door een notaris worden uitgevoerd. Naast de statuten kan er bij de oprichting bij meerdere aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld. Hierin kunnen extra afspraken worden opgenomen.

Wettelijke Geschillenregeling
Het komt helaas nog te vaak voor dat zakelijke partners afspraken niet goed hebben vastgelegd. Als men besluit vanwege meningsverschillen uit elkaar te gaan, kan dit problemen opleveren en tot conflicten leiden, met juridische procedures en claims tot gevolg.

In geval van conflicten bestaat er de wettelijke geschillenregeling die de mogelijkheid biedt om meningsverschillen of conflicten te beëindigen door verplichte overdracht van aandelen, uitreding of uitstoting van de aandeelhouder. De geschillenregeling geldt voor aandeelhouders van een BV of NV ’s die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

VOF
Een VOF is geen rechtspersoon maar een onderneming die gezamenlijk eigendom is van vennoten. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. De uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die er waren op moment van uittreden.  In tegenstelling tot een BV en een NV is er bij het oprichten van een VOF geen notariële oprichtingsakte met de daarin opgenomen statuten van de rechtspersoon nodig.

Privé aansprakelijkheid
Bij een VOF gaat het dan om verdeling van het gezamenlijk vermogen waar onderscheid wordt gemaakt tussen privévermogens die niet toebehoren aan de VOF. In geval van schulden zijn de vennoten privé aansprakelijk. In veel gevallen komt het ook hierbij voor dat afspraken over o.a. onvoorziene omstandigheden en verdeling niet schriftelijk zijn vastgelegd. Het is raadzaam om bij conflicten of verdeling een advocaat te raadplegen.

VOF- contract
Het is verstandig om bij oprichting samen met een zakenpartner afspraken vast te leggen in een samenwerkingscontract, waar men duidelijke afspraken maakt over bijvoorbeeld financiële inbreng of goederen, verdeling van winst en klantenportefeuille.
Ook wanneer een vennoot later instapt bij een VOF is de vennoot aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen die bij de VOF tot op dat moment ontstaan zijn.

Bij vertrek of nieuwe vennoot kunnen vennoten vooraf onderling afspraken maken over de verdeling van eventuele schulden en tegoeden.

Verdere gevolgen
Beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst of uittreden als vennoot heeft gevolgen voor zowel de ondernemer die vertrekt, als de ondernemer die het bedrijf eventueel voortzet. Denk hierbij ook aan de fiscale gevolgen. In geval van een VOF kan de uittredende vennoot nog jaren aansprakelijk zijn voor schulden.

Begeleiding van een jurist of advocaat kan hierbij een duidelijk beeld geven van de rechten en plichten van beide partners en begeleiden naar goede afwikkeling van de zaken.

 

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Vaak moet er op dat moment een snelle beslissing worden genomen om meer kosten of schade te voorkomen. Wellicht zijn er achteraf onderwerpen die in de overeenkomst opgenomen hadden moeten worden om nadelige zaken te voorkomen.

Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming.
Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.