Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Als zelfstandige zonder personeel werkt men voor verschillende opdrachtgevers en er is geen sprake van een dienstverband.
Het aantal zzp’ers groeit nog steeds.  Zzp’ers zijn een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven geworden, voor tijdelijke projecten en/of opdrachten. De overheid heeft regels opgesteld om het werken als zzp’er mogelijk te maken. Tegelijkertijd wil de overheid het aantal schijnzelfstandigen terug dringen. Daarvan is sprake als het lijkt dat een zelfstandige wordt ingehuurd, maar eigenlijk als werknemer in loondienst werkt. Een zelfstandige voert zelfstandig werkzaamheden uit en deelt zelf uren en werkzaamheden in.

Voordelen zzp’er
Het werk als zzp’er heeft het voordeel dat men meer vrijheid heeft in het kiezen en plannen van werk en eigen uren.
Daarnaast mag men zelf het uurtarief bepalen, wat vaak hoger ligt dan wat men in loondienst verdient.

Voordelen opdrachtgever
Voor de opdrachtgever is de reden om een zzp’er in te huren: minder administratieve rompslomp, snelheid, verantwoordelijkheid en afgesproken kosten. De zzp’er is bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk  voor de belasting, zijn vakantiegeld of verzekeringen.
De opdrachtgever kan wanneer het bijvoorbeeld druk is, een zzp’er tijdelijk voor een project of een opdracht inhuren.
Ook heeft de opdrachtgever meestal geen kosten voor wat betreft de werkplek of materiaal en apparatuur. Het is flexibeler in te delen bij wisselende drukte of rustige periode.

Zzp’er en keuze rechtsvorm

Een zzp’er heeft keuze uit verschillende rechtsvormen. Het is goed om te kijken welke rechtsvorm het beste past en wat de voor-en nadelen zijn. Hierbij is het ook goed om te denken aan bijvoorbeeld het aannemen van personeel in de toekomst, financiële voor-en nadelen, fiscale verplichtingen risico’s, en juridische aansprakelijkheid als zzp’er. De twee meest gekozen rechtsvormen voor een zzp’er staan hieronder in het kort omschreven:

De eenmanszaak
Wanneer een ondernemer gaat starten kan hij voor één van de verschillende rechtsvormen kiezen. Voor zzp’ers  is de eenmanszaak vaak  een goede optie. Er is sprake van één eigenaar. Er kunnen wel meer medewerkers werkzaam zijn bij een eenmanszaak.
Wat een voordeel kan zijn als men als zzp’er alleen wil beginnen en in de toekomst wellicht personeel in dienst wil gaan nemen.
De oprichting is snel en eenvoudig te regelen. Daarnaast heeft men als starter en zelfstandige zonder personeel verschillende fiscale voordelen zoals de startersaftrek, *zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Een nadeel is dat men bij eventuele schulden hoofdelijk aansprakelijk is. Er wordt bij een eenmanszaak geen onderscheid gemaakt tussen privé en zakelijke vermogen en aansprakelijkheid.

*zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren afgebouwd

De besloten vennootschap
De besloten vennootschap is de meest gekozen rechtsvorm. Het voornaamste voordeel is dat men als eigenaar bij schulden hoofdelijk niet aansprakelijk is. Als het met de besloten vennootschap niet gaat zoals bedoeld en het loopt op een verkeerde manier af, dan is het privé vermogen veilig. Uitgezonderd wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In tegenstelling tot voorheen, is het oprichten van een besloten vennootschap voordeliger. Een besloten vennootschap wordt opgericht bij de notaris. Voor een paar honderd euro en enkele aandelen á € 1,- is de BV gerealiseerd. Vaak wordt gekozen voor een Holding structuur. Goed advies hierbij voorkomt later extra kosten.

Waar moet men als opdrachtgever en zzp’er rekening mee houden

 

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Overeenkomst
Wanneer men een samenwerking aangaat met een zzp’er is het belangrijk om te voorkomen dat de overeenkomst achteraf als een arbeidsovereekomst wordt gezien. Er kan gebruik gemaakt worden van de opgestelde voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst. Men is niet verplicht om een modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken maar als men een eigen overeenkomst maakt is het wel verstandig om deze na te laten kijken. Veelal is maatwerk noodzakelijk.

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag
De opdrachtgever heeft hierbij geen zeggenschap over de werkzaamheden van de zzp’er.

De overeengekomen werkzaamheden worden geheel zelfstandig uitgevoerd

Modelovereenkomst tussenkomst
Een zzp’er voert vaak de werkzaamheden uit via een tussenkomstbureau, die de opdracht doorzet naar een zzp’er. De overeenkomst wordt opgesteld door de opdrachtgever en het tussenkomstbureau.

Modelovereenkomst vrije vervanging
Omstandigheden of situaties waarbij de zzp’er niet zelf verplicht is om de arbeid te verrichten en iemand anders in kan schakelen.

Modelovereenkomst vrije vervanging en geen werkgeversgezag
Hierbij ontbreekt het werkgeversgezag en kan de zzp’er zich vrij laten vervangen.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
Als zzp’er kan men, in de overeenkomst, de aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluiten. Door bijvoorbeeld situaties neer te zetten wanneer men niet, of wanneer men wel aansprakelijk is bij een opdracht. In meeste gevallen wordt er voor gekozen dat de opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk is  voor de schade tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.
Vaak wordt er dan ook een maximaal schade bedrag vermeld. Dit betreft meestal  tot aan het bedrag waarvoor de zzp’er verzekerd is. Voor de opdrachtgever is het goed om na te gaan of hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van de zzp’er. In geval van letsel/schade kan de opdrachtgever hiervoor mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Wanneer de samenwerking toch anders verloopt of mis gaat

We gaan ervanuit dat de zzp’er zijn werk goed wilt doen en de opdrachtgever wil dat het werk goed wordt afgeleverd.
Iedere opdracht voor een zzp’er is toch het visite kaartje voor het aantrekken van nieuwe opdrachten. In de meeste gevallen gaat het ook goed. Maar helaas kan er onverhoopt
wel eens wat misgaan. Een aantal voorbeelden zijn dat het project lange tijd stil staat omdat er niet genoeg materiaal voor handen is. Bouwwerkzaamheden die worden stilgelegd vanwege afwijking van de vergunning. De zzp’er is uitgeschakeld door ziekte of een andere oorzaak en er is geen vervanging. Het project wordt niet goed uitgevoerd of er is sprake van schade. De kostbare tijd loopt bij een niet afgemaakt project gewoon door. Bij schade is de vraag wie aansprakelijk is en waar of bij wie de schade verhaald moet/kan worden.

Juridisch advies
Soms moeten er op dat moment snelle beslissingen/acties worden genomen om meer kosten te voorkomen. Vaak wordt bij dit soort situaties advies gevraagd bij een deskundige. En wellicht zijn er achteraf zaken die in de overeenkomst opgenomen hadden moeten worden om nadelige zaken te voorkomen. Het is natuurlijk verstandig om voorafgaand, de overeenkomst na te laten kijken door een juridisch deskundige.

Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?

Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.