Naast zzp 'er ook in loondienst - Meesterwerk voor Ondernemers - Juridische ondersteuning


Salaris directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Je bent Directeur-Grootaandeelhouder wanneer je als eigenaar een aanmerkelijk belang hebt in de onderneming, daar werkzaamheden voor verricht en direct of indirect minimaal 5% van de aandelen in een BV of NV hebt. Dit kan ook samen met een fiscale partner zijn.

De Directeur-Grootaandeelhouder van een NV of BV is verplicht om een minimaal DGA-salaris aan zichzelf uit te keren. De hoogte van dit salaris wordt vastgesteld door de Belastingdienst.  Dit is vooral bedoeld om te voorkomen dat DGA ’s zichzelf een zeer laag loon uitkeren en hun inkomen financieren door middel van dividenduitkeringen. De belasting die wordt betaald over een dividenduitkeringen is namelijk lager dan die over salaris uit de onderneming. Je bent dan als DGA in dienst van de onderneming.

Standaard DGA-salaris (het minimale salaris binnen de gebruikelijk-loonregeling)
Het minimum standaard salaris is in 2024 verhoogd van € 51.000, – (2023) naar € 56.000, – per jaar.

Uitzonderingen
Bij startende ondernemers is er meestal niet direct voldoende winst om het gebruikelijke loon uit te betalen. Daarom kun je bij de belastingdienst vragen om verlaging. Je geeft aan de hand van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar aan dat je niet in staat zal zijn om aan het wettelijke minimumsalaris te voldoen. Er kunnen ook andere redenen zijn bijvoorbeeld wanneer de BV structureel verlies maakt.

Holding of werkmaatschappij?
Heeft de onderneming een Holdingstructuur dan kan ervoor worden gekozen om bij de werkmaatschappij of de Holding in dienst te gaan.

In dienst bij de Holding?
Dan kan er een managementfee worden uitgekeerd. Je kunt hierbij zelf bepalen hoe je de verloning uitvoert. Wanneer een DGA een managementfee ontvangt zal de belastingdienst dit aanmerken als salaris. DGA ’s zullen om zo min mogelijk belasting te betalen het salaris bewust laag houden. Ondanks dat de DGA zijn eigen loonhoogte kan bepalen moet men verplicht rekening houden met het minimale DGA-salaris. De Belastingdienst controleert hierop.

Indien je samen met een compagnon allebei de helft van de aandelen bezit van de werkmaatschappij kun je beiden een evenredige managementvergoeding afspreken deze kan dan in de eigen Holding verwerkt worden. Van de Holding worden dan de facturen voor de managementfee inclusief BTW verstuurd naar de werkmaatschappij.

In dienst bij de werkmaatschappij of bij beide in dienst.
Een reden om in dienst bij de werkmaatschappij te gaan kan zijn dat omdat er minder administratieve verplichtingen zijn. Je hoeft dan bijvoorbeeld geen loonaangifte voor de Holding te doen. Je mag ook bij de BV ’s in dienst gaan. Dit kan handig zijn wanneer er meerdere bedrijven zijn. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat in alle Bv’s samen het minimale DGA- salaris wordt uitgekeerd.

Loonheffing voor een DGA
Een DGA heeft een fictieve dienstbetrekking in zijn onderneming. Voor de loonadministratie betekent dat dezelfde regels moeten worden gehanteerd als bij een standaard werknemer. Voor de premies van de werknemersverzekeringen gelden afwijkende regels. De DGA is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen wanneer de DGA over zijn BV voldoende zeggenschap heeft om eigen ontslag te voorkomen. Anders zou de DGA bij wijze zichzelf kunnen ontslaan en aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De bijbehorende premies voor de werknemersverzekeringen hoeven niet te worden afgedragen. Zonder de verzekeringsplicht is er geen recht op een uitkering vanuit de WW, Ziektewet en WIA. Je kunt als DGA jezelf verzekeren tegen loonverlies door bijvoorbeeld een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

DGA en aansprakelijkheid
De BV of NV is een losstaand rechtspersoon en daarom kan de DGA er, op een aantal uitzonderingen na, niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden van het bedrijf. Uitzonderingen waardoor de DGA wel persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld zijn bijvoorbeeld wanneer een BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur of de belastingen en premies niet meer betaald kunnen worden door onbehoorlijk bestuur. Bij het aangaan van leningen laten banken een DGA privé mee tekenen waardoor de DGA persoonlijk medeaansprakelijk is voor de afbetaling van de lening.

Als het betalingsonmacht betreft en het tijdelijk niet mogelijk is om aan de betalingsverplichtingen van de Belastingdienst te voldoen moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. (Binnen 2 weken nadat de aanslag betaald had moeten zijn). Je bent dan niet aansprakelijk wanneer er geen sprake is dat de betalingsonmacht te maken heeft met onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar.

Rekening-courant overeenkomst
Bij een Holding en werkmaatschappij worden in de regel bedragen voor de BV voorgeschoten en andersom. In een rekening -courant overeenkomst wordt vastgelegd dat er geen rente betaald wordt zolang het saldo van de rekening – courant onder een bepaald bedrag blijft. Zo regel je dat alle schulden en vorderingen tussen de holding en de werkmaatschappij automatisch worden verrekend. Voor grote bedragen met een lange looptijd wordt bij voorkeur voor een leningsovereenkomst gekozen.

De WKR en de DGA
De Werkkostenregeling (WKR) geldt voor werknemers maar ook voor de DGA.
Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever onbelaste vergoedingen (bonus) aan de werknemers geven. Dit mogen ook vergoedingen zijn voor zaken waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Te denken aan bijvoorbeeld een laptop of telefoon van het werk, sportabonnementen en kerstpakketten.

Vrije ruimte werkkostenregeling
U mag onbelast vergoedingen geven. Hiervoor moet het totale bedrag wel onder de vrije ruimte blijven. Deze wordt berekend met de loonsom van al uw medewerkers samen. Wanneer de DGA in loondienst is van de Holding betreft dit meestal alleen het salaris van de DGA.

Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over het meerdere bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte, mits deze gebruikelijk zijn.

Per 2024 bedraagt de vrije ruimte in de WKR 1,92% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% voor het loon boven € 400.000.

DGA-overeenkomst
Een directeur-grootaandeelhouder die salaris ontvangt uit het bedrijf is in dienst bij het bedrijf. Formeel gezien moet er dan ook een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. De DGA-arbeidsovereenkomst levert voor de Belastingdienst of ingeval van faillissement schriftelijk bewijs.

 

Juridische hulp voor ondernemers- Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies en ondersteuning

Het schriftelijk vastleggen van afspraken in overeenkomsten zorgen voor duidelijkheid zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Hiermee voorkomt u conflicten en als gevolg mogelijk rechtszaken.
Onze specialisten kunnen u adviseren bij het opstellen van zakelijke juridische documenten. 

De aangesloten advocaten, fiscalisten en specialisten hebben kennis van zaken en kunnen u snel te hulp schieten. Ons team focust zich op actuele veranderingen en service. Door veel met ondernemers te spreken, weten we wat de behoefte van onze klanten zijn. Ons streven is om juridische knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen met de juiste hulp.

Juridisch Servicecontract
Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.
Meer informatie over de diensten van Meesterwerk voor Ondernemers kunt u vinden op onze website via de volgende link :  Juridisch Servicecontract – Meesterwerkvoorondernemers.nl

Vraag een offerte aan of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Of stel uw vraag via : > Contact gegevens – Informatie opvragen

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

____________________________________________________________________________________________________

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.