Overheid-Regel-en-Wetgeving-Ondernemersnieuws-blauw

In de troonrede zijn verschillende plannen, wetten en beoogde maatregelen aan bod gekomen. Veel van deze regelingen hebben invloed op ondernemers.

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%

We hebben er al eerder een artikel over geschreven, omdat het kabinet deze plannen al langer heeft. Het lage btw tarief wordt verhoogd naar 9%. De wet is nog niet definitief, maar het kabinet wil de wetswijziging laten ingaan op 1 januari 2019.
Er wordt geadviseerd nu al rekening te houden met deze mogelijke verhoging. Wanneer u diensten verricht, die vallen onder het lage btw-tarief en u maakt nu al offertes voor projecten in 2019 (die ook betaald gaan worden in 2019), is het verstandig nu al rekening te houden met 9% btw. Neem in uw offertes het 9% btw-tarief mee.

 

Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of verplicht pensioen voor zzp’ers

Er is een tijd gedebatteerd over het eventueel verplicht stellen van een AOV verzekering en pensioen premie opbouw voor zzp’ers. Deze maatregel blijft uit. Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het wel of niet afsluiten van een AOV verzekering en voor het wel of niet regelen van hun pensioen.

 

Verandering vennootschapsbelasting en dividendbelasting

De vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 20% naar 16%, wanneer de winst lager is dan € 200.000,-. Bij een winst van boven de € 200.000,- wordt de vennootschapsbelasting verlaagd van 25% naar 21%.
Daarnaast wordt de dividendbelasting afgeschaft.

 

Zelfstandigenaftrek veranderd

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Naar verwachting wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen verlaagd naar een basis belastingtarief van 37%. Hierdoor zal het netto voordeel afnemen.

 

De verliesrekening vpb wordt drie jaar korter

Ondernemers met een nv of bv kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal zes jaar vooruit verrekenen met de winst. Momenteel is dat nog negen jaar.

 

Brexit

Het kabinet heeft 92 miljoen euro gereserveerd voor de voorbereidingen op de Brexit. Dit geld moet ervoor zorgen dat de Nederlandse handel zo min mogelijk wordt geschaad. Het wordt gebruikt voor het optimaliseren en voorbereiden van de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het moet ervoor zorgen dat toekomstige grenscontroles en voedselinspecties zo min mogelijk tijd kosten.

 

Leasefietsen

De regelgeving rondom leasefietsen wil het kabinet versimpelen. Het moet eenvoudiger worden voor medewerkers om een leasefiets te bezitten. Wanneer de fiets voor privé wordt gebruikt, moet over die kilometers belasting worden betaald. Bij een fiets is het lastiger om alle werk en privé kilometers bij te houden. Daarvan moeten dan weer kosten voor onderhoud en verzekering worden afgedragen. Om dat te vereenvoudigen, komt er een vaste bijtelling van 7%. Voor een e-bike betekent dat een bijtelling van een paar tientjes per jaar.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.