zzp en belasting | Meesterwerk voor Ondernemers

Wanneer je als zzp’er gaat beginnen is het goed om te kijken naar de speciale regels voor belastingen en aftrekposten.
De belastingdienst beoordeelt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Wanneer je ondernemer bent voor de belastingdienst moet in de aangifte inkomstenbelasting de winst van de onderneming vermeld worden. Ook kan de ondernemer gebruik maken van aftrekposten zoals de zelfstandigen aftrek en de starters aftrek. Er hoeft dan minder inkomstenbelasting te worden betaald.

Belastingvoordelen
De zzp’er moet ieder jaar minimaal 1.225 uren besteden aan het bedrijf om aanspraak te kunnen maken op belastingvoordelen zoals de starters- en zelfstandigenaftrek. Omdat voor iedereen de uren begin ieder jaar opnieuw begint is het handig om in het begin van het jaar als zzp’er te starten. Ook wanneer je bijvoorbeeld in juni start moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren.

Gemiddeld betekent dat je dan voor een heel jaar 23,5 uren per week als zzp’er werkzaam bent. Dit kun je per week aanpassen naar meer uren wanneer je bijvoorbeeld vakantie compenseert. Wanneer het werk als zzp’er is onderbroken door zwangerschap van de ondernemer dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. Bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een verlaagd urencriterium.

Het totaal aantal uren bestaat zowel uit directe uren aan de klant, omzet opleveren en indirecte uren. Bijvoorbeeld uren die worden besteed aan administratie, schoonmaken van bedrijfsruimte, het maken van een offerte of een zakelijke website. Wanneer je als ondernemer wel beschikbaar bent maar geen werkzaamheden verricht tellen die uren niet meer voor het urencriterium.

Startersaftrek en zelfstandigenaftrek 2024
De zelfstandigenaftrek is een fiscaal voordeel waar je als ondernemer gebruik kunt maken indien je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium.

In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750. Een startende ondernemer kan bovendien recht hebben op de startersaftrek.
De startersaftrek is een extra fiscale aftrek van € 2.123.

Zie voor meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de zelfstandigenaftrek de volgende link van belastingdienst.nl:  Wanneer heb ik recht op de zelfstandigenaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent.

Zie voor meer informatie de volgende link van belastingdienst.nl: Startersaftrek

Het belang van urenregistratie i.v.m. controle
Elk jaar geef je bij de aangifte inkomstenbelasting aan hoeveel je omzet is en hoeveel uren je aan het bedrijf hebt besteed.
De belastingdienst controleert door middel van steekproeven of ondernemers aan het urencriterium voldoen. De belastingdienst kan dus vragen om bewijs van het aantal gewerkte uren. Het is dus belangrijk om de uren goed bij te houden. Hoe je verantwoording geeft mag je zelf bepalen. Je kunt de hoeveel tijd die je besteedt aan de onderneming aannemelijk maken door middel van bijvoorbeeld urenbriefjes, facturen, agenda en in Excel of een softwareprogramma voor urenregistratie.

Als je geen 1225 uren haalt
Als er minder dan 1225 uren worden besteed aan het bedrijf dan kan er geen gebruik worden gemaakt van belastingvoordelen zoals de starters- en zelfstandigenaftrek. Je hoeft dan ook geen aangifte te doen als IB-ondernemer.

De inkomsten geef je dan op als overige werkzaamheden (belastingaangifte particulier).

Hierover betaal je inkomstenbelasting. De inkomsten uit overige werkzaamheden is de omzet min de zakelijke kosten.

Lees voor meer informatie over inkomsten uit overig werk en welke zakelijke kosten u mag aftrekken via de volgende link van belastingdienst.nl: Wat zijn inkomsten uit overig werk?

Zakelijke rekening
Om de inkomsten privé en zakelijke zaken gescheiden te houden is het verstandig om een zakelijke rekening te openen en het salaris uit loondienst op je privérekening te storten.  Het inkomen in loondienst is een nettobedrag terwijl de winst van een ondernemer een brutobedrag is. Vanuit de zakelijke rekening worden vanzelfsprekend de zakelijke kosten betaald.

Inkomstenbelasting en BTW
Over het brutobedrag moet nog zo’n (inkomen tot € 75.518, -) 36,97%* en (inkomen boven € 75.518, -) 49,50% *inkomstenbelasting betaald worden. Of je nou wel of niet in aanmerking komt voor aftrekposten het is sowieso verstandig om het brutobedrag apart te houden.

*belastingtarieven 2024

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de btw die per kwartaal afgedragen moet worden aan de belastingdienst.
Met uitzondering voor ondernemers die in aanmerking komen voor een vrijstelling van de btw.
Ondernemers kunnen gebruik maken van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) als de onderneming in Nederland is gevestigd en er per kalenderjaar niet meer omzet is dan € 20.000. Voordeel hiervan is dat je geen btw meer berekend aan klanten en ook geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Zo heb je minder administratie en doordat er geen btw wordt berekend kun je een goedkopere prijs bieden aan (particuliere*) klanten.

*particuliere klanten kunnen vaak geen btw aftrekken

Een nadeel kan zijn dat je geen btw meer kan terugvragen aan de belastingdienst en kan je geen btw over investeringen en zakelijke kosten aftrekken. Wellicht goed om over na te denken wanneer je van plan bent om in de eerste jaren grote investeringen gaat doen voor het bedrijf.

Zie voor meer informatie de volgende link van belastingdienst.nl: Kleineondernemersregeling (KOR)

Vrijstelling BTW voor bepaalde branches en beroepen
Er zijn branches en beroepen die zijn vrijgesteld van btw zie voor de lijst vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten de volgende link van belasringdienst.nl: Vrijstellingen van btw

Modelovereenkomsten Wet DBA
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt ervoor dat zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid geven over de invulling van hun arbeidsrelaties. Door samen de keuze te maken om de arbeidsrelatie wel of niet in dienstbetrekking in vullen wordt men samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen. In dat geval kan het verstandig zijn om een modelovereenkomst te gebruiken.

Een modelovereenkomst gebruiken is niet verplicht. Wilt u weten of het verstandig is een modelovereenkomst te gebruiken? Lees dan eerst op de website van de belastingdienst:  Modelovereenkomst of niet? Volg het stappenplan

Als u een modelovereenkomst wilt gebruiken omdat u twijfelt of er sprake is van loondienst, dan kunt u het beste kijken of u een geschikte modelovereenkomst kunt vinden op de website van de belastingdienst. Deze vindt u bij de algemene modelovereenkomsten of bij de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

Zie voor modelovereenkomsten de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomst-zoeken/modelovereenkomst-zoeken

 

Juridische hulp voor ondernemers- Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies en ondersteuning
Het ondernemen kan risico’s met zich meebrengen. Als zzp’er werk je met verschillende opdrachtgevers en kan er bijvoorbeeld weleens eens onenigheid ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid bij schade, facturen die niet betaald worden of je krijgt een conflict met je leverancier of verhuurder.
Als ondernemer is het dan fijn dat je door middel van juridische hulp en advies snel kan handelen.

De aangesloten advocaten, fiscalisten en specialisten hebben kennis van zaken en kunnen u snel te hulp schieten. Ons team focust zich op actuele veranderingen en service. Door veel met ondernemers te spreken, weten we wat de behoefte van onze klanten zijn. Ons streven is om juridische knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen met de juiste hulp.

Juridisch Servicecontract
Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, of te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.
Meer informatie over de diensten van Meesterwerk voor Ondernemers kunt u vinden op onze website via de volgende link :  Juridisch Servicecontract – Meesterwerkvoorondernemers.nl

Vraag een offerte aan of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Of stel uw vraag via : > Contact gegevens – Informatie opvragen

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

____________________________________________________________________________________________________

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of