Na de zomer gaat het kabinet de belasting op arbeid verlagen. Het doel van de belastingverlaging is het creëren van werkplekken en het bevorderen van de werkgelegenheid. Het belastingsysteem moet worden vereenvoudigd en belemmeringen moeten worden weggenomen. Het aannemen van werknemers moet makkelijker én goedkoper!

Het definitieve plan is nog niet bekent en wordt nog uitgewerkt. De maatregelen die genomen moeten worden en welke maatregelen prioriteit krijgen, zijn nog punten van discussie. Zo liggen er voorstellen om een aantal aftrekposten te verlagen, waardoor belastingtarieven omlaag kunnen.  Eén van de voorstellen van Minister Dijsselbloem is om meer belasting te heffen op vermogen. Hij concludeert: “een belasting op gerealiseerde vermogenswinsten is nodig. Er is steeds meer onderzoek naar vermogen en daaruit blijkt dat de vermogensverschillen in Nederland groot zijn. De belasting die de top 1% van de rijken moeten afdragen, is internationaal gezien vrij laag. Dit staat in contrast met de hoge belastingen op inkomen en consumptie.” Zijn retorische vraag luidt: “Is het rechtvaardig dat vanuit deze vermogens minder wordt bijgedragen aan onze collectieve voorzieningen?”

Er is een overeenstemming in de Tweede Kamer over het belang van belastingverlaging op arbeid. Door de hoge belasting op inkomsten uit arbeid wordt de internationale concurrentiepositie geschaad. En dat kost banen. De huidige 3 boxen uit het belastingstelsel blijven voor zover hetzelfde, maar als de voorstellen van Dijsselbloem worden aangenomen, zal de vermogensbelasting fors stijgen om de belastingen op arbeid te kunnen verminderen.

 

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of