Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale platformen verplicht jaarlijks informatie aan te leveren over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Dit betreft de EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7). Deze meldingsplicht zorgt voor meer transparantie over de inkomsten die worden behaald via digitale platformen. Doordat dit de kans verminderd op het niet volledig opgeven van inkomsten zorgt het voor een eerlijkere belastingheffing.

Digitale platforms moeten vanaf 1 januari 2023 informatie en gegevens van hun verkopers administratief bij gaan houden. De gegevens moeten per kalenderjaar gerapporteerd worden aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het platform is gevestigd. De gegevens moeten uiterlijk op 31 december van dat kalenderjaar verzameld en geverifieerd zijn.

Uiterlijk op 31 januari van het van het volgend kalenderjaar moeten de gegevens gerapporteerd worden aan de belastingautoriteit. De gegevens van verkopers van platformen over het jaar 2023 dienen dus uiterlijk 24 januari 2024 doorgegeven zijn aan een belastingautoriteit.

Voor welke platforms is dit van toepassing?
Iedere vorm van digitale software die vraag en aanbod bij elkaar brengt zoals een website of app waarbij verkopers tegen een bepaalde vergoeding activiteiten verrichten. Te denken aan platforms waarbij goederen worden verkocht of verhuurd of diensten worden aangeboden.

Er is geen sprake van een digitaal platform als de software alleen gebruikt wordt om:

– betalingen te verwerken voor een relevante activiteit

– te adverteren voor een relevante activiteit

– gebruikers door te verwijzen naar een platform, zoals bij zoekmachines

Platformexploitanten zijn verplicht de gegevens van de verkopers die gebruik maken van hun digitale platform te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren als de Platformexploitant ingezetene is van een EU-lidstaat.

Niet fiscaal ingezetene van een EU-lidstaat
Platformexploitanten die niet fiscaal ingezetene zijn van een EU-lidstaat moeten gegevens van verkopers verzamelen, verifiëren en rapporteren als:

– het platform is opgericht volgens de wetgeving van een EU-lidstaat

– de (werkelijke) leiding van het platform is gevestigd in een EU-lidstaat

– het platform een vaste inrichting heeft in een EU-lidstaat

Zie voor meer informatie over vaste inrichting de volgende link:
belastingdienst.nl- wat is een vaste inrichting ?

Wilt u als platformexploitant weten of u verplicht bent om te rapporteren?
Doe dan de platformcheck via de belastingdienst link:
belastingdienst.nl checklist – platformexploitanten

Wanneer de zakelijke partner aangeeft te willen stoppen met het bedrijf Meesterwerk voor On

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

IBlijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of