AVG-voor-Webshops-MeesterwerkvoorOndernemers

De Algemene Verordening Persoonsgegevens gaat iedereen aan, ook ondernemers met een webshop. Ondernemers met een webshop verwerken persoonsgegevens. Gegevens van de klant worden opgeslagen wanneer iemand een account aanmaakt, adresgegevens zijn nodig om een bestelling toe te zenden, etc.

Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee u iemand kunt identificeren. Dat betekent dat ook webwinkeliers met de AVG te maken hebben, aangezien de meeste webwinkeliers een naam en adres nodig hebben om een bestelling toe te zenden.

De AVG bepaalt dat u persoonsgegevens alleen mag verwerken op basis van wettelijke grondslagen. Die grondslagen zijn voor iedere onderneming gelijk.

De 6 grondslagen:

  • Toestemming
  • Vitale belangen
  • Wettelijke verplichting
  • Overeenkomst
  • Algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet ten minste één van de zes grondslagen van toepassing zijn.

Iedere webshop moet zijn voorzien van een privacyverklaring. Zorg dat deze verklaring toegankelijk is vanuit iedere pagina van uw webshop. Om deze reden zetten veel webwinkeliers de privacyverklaring in de footer van hun website.

Zorg dat in deze privacyverklaring staat beschreven op basis van welke grondslagen, welke gegevens worden verwerkt en hoe lang deze gegevens bewaard blijven. Let daarbij ook op, dat u nooit meer gegevens opvraagt, dan strikt noodzakelijk. Voor het toezenden van een bestelling kookboeken, is het niet noodzakelijk om iemands geboortedatum/verjaardag te weten. Maak een dergelijk invulveld dus nooit verplicht.

Bij alle persoonsgegevens die u opvraagt, moet u nagaan of het noodzakelijk is voor de grondslag/grondslagen die u eraan verbindt.

Een privacyverklaring bestaat uit meer dan alleen de grondslagen en het bewaartermijn van de persoonsgegevens. U moet ook aangeven of de gegevens met derden worden gedeeld, of u Google analytics gebruikt en uitleggen wat een cookie is.

Eveneens moet u uw websitebezoekers erop attenderen dat zij het recht hebben hun persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en ook het recht hebben om te worden vergeten.

Wijdt ook een artikel aan de beveiliging van uw website. Zorg dat de webshop is voorzien van een beveiligde verbinding (beschikt over een SSL-certificaat), en dat u er alles aan doet om te voorkomen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Al met al, laat zien dat u heeft nagedacht over de beveiliging van uw website en de manier waarop u omgaat met de gegevens van uw websitebezoekers en klanten. Zorg voor een volledige privacyverklaring!

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.