Alle Juridische Servicepakketten die Meesterwerk voor Ondernemers aanbiedt (basis, uitgebreid, uitgebreid+ICT), bevatten de voordelige incassoservice via het incassobureau.

Een overzicht van deze dienst

Incassoservice:

 • Strak incassotraject
 • Uw zakelijke relatie met klant blijft intact
 • Vast contactpersoon, die uw incasso behandelt

Voortraject:

 • Informeren van iedere stap in het voortraject
 • Schriftelijke procedure voortraject duurt vier weken
 • Incasseren in het voortraject is gratis
 • Buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke norm

Gerechtelijke procedure:

 • Vooraf overleg over de gerechtelijke procedure
 • Debiteur ontvangt duidelijk kostenoverzicht
 • Kosten gerechtelijke procedure worden zoveel mogelijk verhaald op de wederpartij.
 • Geldvorderingen tot € 25.000,- (incl. kosten) worden voorgelegd aan de kantonrechter, die bevoegd is over deze zaken te oordelen.
 • Huurzaken boven de € 25.000,- mogen eveneens aan de kantonrechter worden voorgelegd.
 • Geldvorderingen boven de € 25.000,- moeten aan de rechtbank voorgelegd worden. Voor het voeren van een procedure voor de rechtbank is de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht.

Werkwijze en tarieven Incassoservice via het Incassobureau

Voortraject

Fase 1: eerste sommatiebrief -> Gratis
Fase 2: herinneringsbrief -> Gratis
Fase 3: telefonisch contact + laatste aanmaning -> Gratis

Indien uw vordering in deze fase wordt binnengehaald, betaalt u alleen € 49,50,- afhandelingskosten

Een eventueel verweer wordt tegen een vast laag tarief verricht: € 35,- per uur.

Gerechtelijke procedure

Vaste prijs conform staffel voor het voeren van de rechtszaak.

Eventueel verweer wordt in behandeling genomen en afgehandeld tegen een vast laag tarief verricht: € 35,- per uur.

Afhandelingskosten: € 49,50,- per dossier.

De kosten van de dagvaarding en de griffiekosten worden, indien mogelijk, verhaald op de wederpartij.

Vorderingen vanaf € 25.000,- worden in overleg met u overgedragen naar de advocaat (afhankelijk van uw Juridisch Servicepakket).