boekhouder-accountant-fiscalist-Meesterwerk-voor-Ondernemers-Juridische-Hulp-BlogMeesterwerk voor Ondernemers biedt in haar dienstverlening een Fiscale Module aan. Met deze module kunnen ondernemers fiscaal advies inwinnen en fiscale hulp krijgen waar nodig. Bij Meesterwerk voor Ondernemers krijgen we vaak vragen over fiscalisten en de Fiscale Module. In dit artikel zetten we de drie verschillende beroepen uiteen.

Het verschil tussen een boekhouder en een accountant
De beroepstermen boekhouder en accountant worden vaak als hetzelfde gezien, maar toch zijn de ze wel degelijk verschillend. De titel boekhouder is geen beschermde titel en iedereen mag zichzelf een boekhouder noemen. Een opleiding of diploma is geen verplichting. Iemands kunnen en kwaliteiten worden niet aan een test onderworpen.

Een accountant is wel een beschermd beroep. Je mag jezelf niet zomaar een accountant noemen, tenzij je de juiste opleiding en diploma hebt behaald. Er zijn boekhouders die zichzelf accountant noemen, omdat dat professioneler klinkt. Dat is wettelijk gezien strafbaar.

Niet ieder bedrijf maakt gebruik van de diensten van een accountant. Wettelijk gezien is een accountant pas verplicht bij bedrijven die 50 man personeel of meer in dienst hebben en een omzet van circa 8,8 miljoen hebben. De meeste Nederlandse ondernemers vallen  niet in deze categorie en hebben een vrije keuze of ze wel of geen gebruik maken van de diensten van een accountant.

Boekhouder of accountant, wat moet je kiezen?
In de praktijk zie je veelal dat de cijfers worden opgesteld door een boekhouder en worden gecontroleerd door een accountant. Het voordeel van een boekhouder is dat ze vaak goedkoper zijn en er zijn genoeg goede boekhouders. Het is belangrijk om voor een boekhouder te kiezen, waarbij u een goed gevoel heeft. Zijn er bijvoorbeeld referenties die u kunt raadplegen of is de boekhouder aangesloten bij een overkoepelende organisatie?

Voor het controleren van de jaarrekening is het in sommige gevallen verplicht om dat door een accountant te laten doen. Bij de wettelijke accountantscontrole worden drie soorten rechtspersonen onderscheiden; klein, middelgroot en groot. Voor de middelgrote en grote bedrijven is het verplicht om de jaarrekeningcontrole te laten uitvoeren door een accountant. Voor kleine rechtspersonen niet. Om onder deze categorie te vallen, moet u aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • De waarde van de activa is kleiner of gelijk aan 4,4 miljoen euro.
  • De netto omzet is kleiner dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro.
  • Er zijn minder dan 50 werknemers.

En een fiscalist?
Fiscalisten adviseren over complexe vraagstukken binnen het Nederlandse en internationale belastingrecht. Ze verzorgen fiscaal advieswerk en verrichten fiscale werkzaamheden.

Ondernemers stellen vaak de vraag wat een fiscalist voor hun bedrijf kan beteken. Veelal werken ze al samen met een boekhouder of accountant en vragen ze zich af wat de meerwaarde van een fiscalist is. Een bedrijf prima functioneren met alleen een goede boekhouder of accountant. Of het de meest verstandige keuze is, valt te betwisten.

Boekhouders en accountants houden zich niet uitsluitend bezig met veranderingen binnen de belasting- en fiscale wetgeving. Een fiscalist daarentegen weet alle ins- en out als het gaat over belastingrecht en daarmee ook de belastingvoordelen. Deze belastingvoordelen kunnen financieel erg voordelig uitpakken en het is zonde om deze mis te lopen. Of het nu gaat om wettelijke rechten, verborgen toeslagen of handige aftrekposten, een fiscalist weet er wel raad mee.

Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw aangiften. Het is daarom aan te raden om iemand met verstand van zaken naar uw aangiften te laten kijken. Een boekhouder of accountant kunnen best veel weten over fiscale voordelen, maar het is niet hun hoofdtaak. Verwacht dan ook niet dat zij alle fiscale voordelen eruit kunnen halen. Schakel daar een fiscalist voor in die, bijvoorbeeld één keer per kwartaal, de cijfers bekijkt en daarover adviseert.

Conflicten met de Belastingdienst
Een andere grote rol die is weggelegd voor de fiscalist is conflicten met de belastingdienst aanpakken. Wanneer u onterecht een boete of heffing heeft ontvangen, kan uw boekhouder en/of accountant weinig voor u betekenen. Accountants en boekhouders werken deels als controlepost voor de belastingdienst, bij conflicten met de belastingdienst zitten ze als het ware tussen twee vuren. Een fiscalist daarentegen is onafhankelijk en heeft alle speelruimte om te onderhandelen en kan, wanneer nodig, een zaak voeren tegen de Belastingdienst. De fiscalist heeft dus een grote meerwaarde als het aankomt op conflicten met de Belastingdienst.

© Meesterwerk voor Ondernemers, 2016