Een vraag die regelmatig aan Meesterwerk voor Ondernemers wordt gesteld is de vraag ‘is een vordering bij een incassobureau nog onderhandelbaar?’. Meesterwerk voor Ondernemers heeft de vraag bij partner Alert Incassodiensten neergelegd. Één van de medewerkers beantwoordt de vraag.

“Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren. Op het moment dat een bedrijf een factuur aan ons uit handen geeft, dan draagt dat bedrijf niet alleen de vordering, maar ook de communicatie aan ons over. Vanaf dat moment verloopt de communicatie tussen de klant en de debiteur via ons incassobureau.

In de regel is het antwoord op de vraag ‘ja’. Een incassobureau bevindt zich in een positie, waarin onderhandelingen mogelijk zijn. Daar komen twee belangrijke zaken bij kijken.

Voordat een vordering aan ons wordt overgedragen, heeft het bedrijf in kwestie al herinneringen naar de debiteur verstuurd. In veel gevallen is er meermaals contact geweest over de openstaande factuur. Het komt voor dat die communicatie niet prettig is verlopen of dat er bepaalde zaken zijn voorgevallen. Dat kan ervoor zorgen dat onze klant niet (langer) bereid is om over de vordering te onderhandelen. De klant wil gewoon het geld waar ze recht op hebben. In dat geval is het aan ons als incassobureau om aan die wens gehoor te geven en houden we ons aan de standaard incassoprocedure.  Wanneer de debiteur aangeeft te willen onderhandelen, is daar in deze gevallen geen ruimte voor.

Een ander belangrijk punt is de werkwijze van het incassobureau in kwestie. Bij Alert Incassodiensten zien wij bemiddelen als een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Niet iedere zaak heeft een harde aanpak nodig en onderhandelen kan in die gevallen een prima oplossing zijn. Een veelvoorkomende oplossing is het maken van een haalbare betalingsafspraak. Een betalingsafspraak met een termijn waar onze klant zich in kan vinden en die voor de debiteur haalbaar is. Onderhandelingen kunnen dus voor beide partijen de juiste oplossing zijn, maar dan moet dit wel vallen binnen de werkwijze van het incassobureau. Ieder incassobureau heeft een eigen manier van werken en lang niet alle incassobureaus hanteren bemiddeling tot hun takenpakket.

Debiteuren hebben dus de mogelijkheid om te onderhandelen over een vordering, mits hun crediteur hiervoor openstaat en mits het incassobureau aan bemiddeling doet.”

© Meesterwerk voor Ondernemers, 2016