Voorbeeldbrief ‘Klacht ambtenaar’

U kunt deze voorbeeldbrief gebruiken wanneer u door een ambtenaar onjuist bent behandeld en hierover schriftelijk een klacht wilt indienen bij de gemeente.

Voorbeeldbrief Klacht ambtenaar