Voorbeeldbrief ‘Bezwaar indienen tegen een verkeersboete’

De bezwaarbrief

In de bezwaarbrief moeten de volgende punten worden opgenomen:

  • Uw gegevens (naam, adres, geboortedatum & geboorteplaats);
  • De reden waarom u het niet eens bent met de beschikking;
  • Uw rekeningnummer;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift ondertekent;
  • Uw handtekening;
  • Een kopie van de ontvangen beschikking.

In dit document treft u een voorbeeldbrief van een beroepsschrift aan de officier van justitie om aan te geven dat u het oneens bent met de beschikking (de verkeersboete). De beschikking ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJBI) bij het begaan van een verkeersovertreding .

Onze handige documenten zijn alleen toegankelijk voor leden.

Bent u al lid? Log dan in aan de rechterzijde van de pagina (of onderaan op mobiel).

Praktische informatie

Wanneer u van het CJBI een verkeersboete ontvangt, mag dit niet later zijn dan 4 maanden na de datum waarop de verkeersovertreding plaatsvond.  Is het termijn van 4 maanden verlopen,  dan is de officier van justitie verplicht de beschikking op uw verzoek te vernietigen.

Als u de verkeersboete binnen vier maanden ontvangt, kunt u bezwaar indienen wanneer u het oneens bent met de beschikking. Omstandigheden waarin kan worden besloten om over te gaan tot bezwaar zijn veelal onder te verdelen in drie categorieën:

  • De overtreding is niet begaan met het voertuig met uw kenteken.
  • De ten laste gelegde gedragingen zijn niet door u verricht.
  • Er waren omstandigheden in het spel waaronder de justitie de boete zou moeten matigen. Hier wordt overigens zelden aan toegegeven. Er moet in deze situatie echt sprake zijn van een noodsituatie.

Voordat u een bezwaar gaat indienen is het aan te raden om eerst contact op te nemen met de opsporingsinstantie die op de achterkant van de beschikking is vermeld.  De kans is aanwezig dat in overleg met deze instantie uw bezwaar kan worden  opgelost.

Bij het indienen van een bezwaar moet u rekening houden met het termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Binnen zes weken na toezending van de beschikking moet u schriftelijk of online beroep indienen bij de officier van justitie. U kunt ervan uitgaan dat uw bezwaar wordt afgewezen wanneer u alleen aangeeft dat het niet uw voertuig was, u de overtreding niet hebt begaan of dat er bepaalde omstandigheden waren.  U zult met bewijzen moeten komen. Verzamel dan ook alle bewijzen die u kunt krijgen en probeer daarnaast uw bezwaar te ondersteunen met  verklaringen van getuigen (indien van toepassing).

Het is aan te raden om de brief aangetekend te laten verzenden. Zo kunt u bewijzen dat de brief daadwerkelijk is verzonden. Wanneer u ervoor kiest om online bezwaar in te dienen, kunt u dit doen via de site van het Openbaar Ministerie.

<- Terug naar handige documenten