Onze partner Alert Incassodiensten informeert ondernemers regelmatig over incassozaken en geeft daarbij ook aan, waar ondernemers zoal op moeten letten. De vraag die Alert Incassodiensten in dit artikel behandelt is: Wat doet een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, ook wel genoemd ambtshandelingen. Een deurwaarder is bevoegd tot het uitbrengen van dagvaardingen, het opmaken van bepaalde akten, het betekenen van stukken, het executeren van vonnissen en het leggen van beslagen. Een gerechtsdeurwaarder is dus onmisbaar bij een gerechtelijke procedure.

Alert Incassodiensten werkt samen met erkende deurwaarderskantoren. Wij vertegenwoordigen u bij de kantonrechter en schrijven verweer. De deurwaarderskantoren zorgen ervoor dat afspraken worden nagekomen en zorgen ervoor dat wat de rechter heeft bepaald, naar behoren wordt uitgevoerd. Een goede samenwerking tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor zorgt ervoor dat de kosten zo laag mogelijk blijven en dat de uitvoering zo efficiënt mogelijk verloopt.

Dit artikel is geschreven door:

Alert Incassodiensten
Telefoon: 
0172- 515 424
E-mail: info@alertincasso.nl
Website: Alertincasso.nl