Betalingstermijnen voor B2B zijn wettelijk vastgelegd. U heeft niet de volledige vrijheid om een eigen termijn vast te stellen.

Geen termijn afgesproken?

Wanneer partijen niks (schriftelijk) hebben afgesproken over het betalingstermijn, geldt in alle gevallen een wettelijk betalingstermijn van 30 dagen.

Dit is opgenomen in de wet artikel 6:119a lid 2 BW en deze wet is van kracht sinds 2013.

Betalingstermijn bepalen

Wanneer B2B bedrijven wel een betalingstermijn vastleggen, moet deze aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het betalingstermijn een ‘redelijk termijn’ hebben. Dit is een vaag begrip. In de praktijk komt dit bij B2B bedrijven neer op een termijn van 30 dagen. Dit termijn is eveneens het termijn wanneer er niks is afgesproken over het betalingstermijn.

Toch is het ‘redelijk termijn’ geen dwingend recht. Ook B2B bedrijven hebben de ruimte hiervan af te wijken. Waar 30 dagen gebruikelijk is, komt ook bij B2B 14 dagen regelmatig voor. Een misverstand die veel voorkomt is dat 14 dagen wettelijk bepaald is (B2B). Een betalingstermijn van 14 dagen is geen termijn dat bij B2B bedrijven wettelijk is opgenomen als ‘redelijk termijn’.

 

Maximale betalingstermijn

Eveneens is in de wet vastgesteld wat de maximale betalingstermijnen zijn. Voor de overheid gelden daarbij andere termijnen dan voor bedrijven. Eveneens wordt er verschil gemaakt tussen een bedrijf en een grote onderneming. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere eisen dan voor kleine bedrijven (mkb/zzp).

Waar in 2013 de betalingstermijnen voor B2B wettelijk zijn vastgesteld op 30 dagen, is voor grote ondernemingen (die zakendoen met het mkb of zzp’ers) sinds 1 juli 2017 het maximale betalingstermijn van kracht.

 

Betalingstermijn vermelden

Naast het betalingstermijn vermelden op de factuur, is het aan te raden deze ook te vermelden op het contract/offerte en/of de algemene voorwaarden. Een betalingstermijn die korter is dan 30 dagen, dient zeker op meer dan alleen de factuur te worden vermeld. Wilt u op safe spelen? Houd dan het wettelijke redelijke betalingstermijn van 30 dagen aan.