AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum is de AVG geldig in heel Europa. De wetgeving die voorheen geldig was, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geldt dan niet meer.

Wanneer de AVG in werking treedt, zijn dus dezelfde regels van toepassing voor heel Europa. De AVG zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacy rechten. Daarbij krijgen organisaties en bedrijven meer verantwoordelijkheid en kunnen er boetes tot 20 miljoen euro worden opgelegd.

AVG-Wetgeving-Mei2018-MeesterwerkvoorOndernemers


Overgangsperiode

De AVG is gepubliceerd op 4 mei 2016. De publicatie hiervan was in het publicatieblad van de Europese Unie. De overgangsperiode is dus ruim 2 jaar. Dat betekent dat bedrijven op 25 mei 2018 echt alles omtrent gegevensbescherming op orde moeten hebben.


Stappenplan

Op de website van autoriteits-persoonsgegevens staat een stappenplan m.b.t. het voorbereiden op de AVG.

Stap 1: Bewustwording

Stap 2: Rechten van betrokkenen

Stap 3: Overzicht verwerkingen

Stap 4: data protection impact assessment

Stap 5: Privacy by design & privacy by default

Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming

Voor verdere toelichting over de te nemen stappen en wat deze inhouden, kunt u deze websitevan autoriteits-persoonsgegevens raadplegen.


Richtlijnen

Naast het stappenplan, heeft de Europese Commissie verschillende documenten gepubliceerd met richtlijnen (guidelines), die bepaalde onderwerpen van de AVG verduidelijken. Deze guidelines zijn hier te vinden op de website van autoriteits- persoonsgegevens.

© Meesterwerk voor Ondernemers, 2017