Ondernemen | Ik ga op vakantie en ik neem mee “mijn werk”?

Ondernemer en vakantie nemen

Als ondernemer zonder stress op vakantie gaan is dat mogelijk? Een aantal ondernemers kunnen niet wachten om even voor een kleine periode ongestoord eropuit te gaan. Maar sommige ondernemers worden onrustig van het idee alleen al. In feite staat het werk van een ondernemer nooit stil. Voor sommige ondernemers, die volledig op gaan in hun onderneming en met passie en ambitie lange uren maken, is het lastig om zonder schuldgevoel of stres op vakantie te gaan. Wanneer er geen vaste vakantieperiodes zijn zoals in de bouw of het onderwijs kan het voor sommige ondernemers lastig zijn om het moment te bepalen om op vakantie te gaan. 

Er zijn een aantal ondernemers die nagenoeg niet of nooit op vakantie gaan. Een veelvoorkomende reden is dat ondernemers simpelweg geen tijd hebben. Het is gewoon veel te druk. Vaak heeft dit ook te maken met de reden dat ze moeilijk het werk kunnen loslaten. Want ook in de rustige perioden blijkt het lastig te zijn om het werk los te laten en op een ontspannen manier zonder stress op vakantie te gaan.

Ook al kan en wordt de coördinatie, sturing en het geven van leiding overgenomen door een bedrijfsleider en een goed team dan, nog kan een ondernemer zich afvragen of ze wel zonder hem kunnen. Vragen zoals loopt alles wel goed door als ik er een tijdje niet bij ben? Moet ik 24 uur bereikbaar blijven? Doe ik er eigenlijk wel goed aan om op vakantie te gaan?

Waarom wel op vakantie gaan

Op vakantie gaan of even weg uit de werkomgeving is een manier om de batterij weer helemaal op te laden. De bedoeling is om jezelf de ruimte te geven om lichaam en geest rust en ontspanning te geven zodat bij terugkomst er weer voldoende nieuwe energie is om aan de slag te gaan. Daarnaast zorgt een andere omgeving en ontspanning voor meer ruimte in je hoofd. Bij terugkomst is er dan weer ruimte voor creatieve ideeën of een nieuwe kijk op bepaalde zaken. Een beetje stress zo nu en dan kan geen kwaad maar wanneer er sprake is van chronische stress door langdurige periodes te veel gedaan te hebben kan je dit beter voorkomen.  Een stapje terug, even weg uit de omgeving en loslaten kunnen erger voorkomen.

Goede voorbereiding voorafgaande de vakantie

Natuurlijk is het belangrijk om voorbereid op vakantie te gaan. Het liefst heb je vlak voordat je op vakantie gaat geen onverwachte zaken af te handelen. Dit doe je door vooruit te plannen. Zorg voor een goede overdracht en strakke afspraken over (wanneer echt nodig) eventuele bereikbaarheid. Dit is met een goede overdracht en goed personeel meestal niet nodig maar ingeval van een noodsituatie.

Wanneer je als zzp’er werkt zorg dan dat facturen tijdig worden verstuurd en de laatste opdrachten worden afgerond. Laat je klanten weten wanneer er opdrachten zijn die toch iets over de vakantie getild moeten worden. Haastige spoed is zelden goed. Zo wordt het geen haastklus en kan de opdracht na de vakantie met nieuwe energie goed afgerond worden.

Veel ondernemers zetten hun pushberichten van WhatsApp en e-mail tijdens vakantie uit. Vaak worden e-mailberichten en telefoontjes opgevangen door een vervanger, of via automatische beantwoording verwezen naar de vervangende persoon tijdens afwezigheid. Wanneer er geen vervanger is en het toch lastig is om het geheel los te laten dan kan je ervoor kiezen om een vaste periode, bijvoorbeeld om de 2 dagen een halfuurtje de mail door te nemen.

Belang van vakantie zonder stres voor het personeel

Ook voor het personeel is het van belang dat ze hun batterij kunnen opladen zodat ze met frisse energie bij terugkomst weer aan het werk gaan. Vakantie opnemen zorgt immers voor minder stress, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. In Nederland hebben werknemers recht op de wettelijke vakantiedagen en indien van toepassing bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers die op vakantie gaan of een dagje vrij nemen, kunnen beter ontspannen en herstellen, wat tot een verhoogde productiviteit en algehele tevredenheid kan leiden.

Ook dragen de vakantie (verlof) uren bij aan een gezonde balans van privé en werk. Werknemers kunnen door vrije dagen en officiële feestdagen meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Dit bevordert het welzijn. Wanneer er meer ruimte is om vrij te nemen (bovenwettelijke vakantie uren) geeft dit de werknemers de gelegenheid om bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan eventuele persoonlijke interesses en hobby’s.

Er zijn geen wettelijke regels voor wanneer de werknemer uiterlijk zijn vakantie moet aanvragen. Meestal zijn de richtlijnen over het aanvragen van vakantie schriftelijk vastgelegd. Dit is redelijkerwijs om de werkgever de gelegenheid te bieden om eventueel voor vervanging te zorgen. Minimaal is dit 2 of 3 weken van te voren omdat de werkgever twee weken de tijd mag nemen om over de vakantieaanvraag te beslissen.

Toch zijn er werknemers die het lastig vinden om vakantie op te nemen, omdat het gewoonweg daarvoor te druk is. Een werkgever moet een vakantieaanvraag in principe goedkeuren, tenzij dit grote problemen (zwaarwegende belangen) oplevert voor het bedrijf. Wanneer er vakantie is aangevraagd en afgewezen is vanwege zwaarwegende belangen dan dient de werkgever schriftelijk bezwaar te maken. Dit binnen 2 weken na ontvangst van de vakantieaanvraag. De werkgever moet wel toestaan dat de werknemer op een ander moment vakantie opneemt. De werknemer moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen die boven op de wettelijke vakantiedagen komen kunnen andere regels gelden.

Wanneer er sprake is van onderbezetting kan iemand al snel het gevoel hebben om geen vakantie te kunnen nemen. Hierbij blijft het belangrijk om de gevolgen van constante werkdruk op werknemers te voorkomen. Probeer gezamenlijk goede afspraken te maken over hoe het werk verdeeld kan worden en hoe de bezetting voldoende hooggehouden kan worden. Maak afspraken over wie wanneer op vakantie gaat, zodat het werk door kan gaan. Werknemers kunnen in overleg vakanties onderling afstemmen en een vakantieschema maken. Hoe dan ook je hebt er als ondernemer meer baat bij als werknemers zonder stressgevoel op vakantie gaan en volle energie terug komen.

 

Juridische hulp voor ondernemers- Meesterwerk voor Ondernemers

Advies bij vragen omtrent personeel?  
Bijvoorbeeld voor het opstellen, wijzigen, aanpassen van arbeidsovereenkomsten of wijzigingen van bedrijfsomstandigheden met gevolgen voor personeel.

Soms wil je gewoon zekerheid en kan er beter worden doorgevraagd, om te weten wat de mogelijkheden zijn. Ieder bedrijf is anders en zijn keuzes afhankelijk van bepaalde situaties en omstandigheden.

Heeft u vragen, juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan via de volgende link contact op :

> Contact gegevens – Informatie opvragen <

Juridisch Servicecontract

Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.
Meer informatie over de diensten van Meesterwerk voor Ondernemers kunt u vinden op onze website:

 Juridisch Servicecontract – Meesterwerkvoorondernemers.nl

Vraag een offerte aan of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Of stel uw vraag via : > Contact gegevens – Informatie opvragen

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter Facebook – Instagram

____________________________________________________________________________________________________

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of