De coronacrisis heeft ook zo zijn invloed op de fusie en overnamemarkt. In het begin van de corona-crisis zijn veel geplande koop en verkoop transacties van bedrijven stil gezet of voorlopig uitgesteld. Voor kopers is het een onzekere periode waar men afvraagt of het nu wel verstandig is om een bedrijf over te nemen. Terwijl het aantal ondernemers die bereid zijn om hun eigen bedrijf te verkopen door de coronacrisis enorm gestegen zou zijn. Pensionering is indien er geen opvolger is wellicht de meest voorkomende reden om een bedrijf te verkopen. Door de coronacrisis zijn er ondernemers die nu overwegen om het bedrijf af te bouwen, oftewel binnen nu en 2 jaar te verkopen. Een belangrijke factor is natuurlijk de prijs die ze ervoor krijgen en de wijze van overname.

Kans en potentie
Door de lagere winstverwachtingen als gevolg van de coronacrisis en het aantal aankomende ondernemers die met pensioen gaan is te verwachten dat veel bedrijven soms helaas noodgedwongen te koop komen te staan. Dit geldt ook voor de goedlopende bedrijven waarvan de eigenaar /ondernemer wenst om met pensioen te gaan. Overname bij familiebedrijven of door familie is niet meer zo vanzelfsprekend  o.a. doordat men steeds ouder kinderen krijgt. Tegen de tijd dat men met pensioen gaat zijn de kinderen nog niet ervaren genoeg om als jonge ondernemer het bedrijf te gaan leiden en geheel over te nemen.

Voor zowel startende en bestaande ondernemers kan dit perspectief bieden en wordt er potentie gezien om een bedrijf over te nemen die zich al heeft bewezen. Voor de bedrijven die willen investeren en groeien kan het gunstig zijn om een bedrijf of een onderdeel ervan over te nemen. Een groot voordeel is dat men weinig of geen opstartkosten heeft. Er is bijvoorbeeld al een periode geïnvesteerd in o.a. personeel, bedrijfsmiddelen en marketingkosten om de omzet op gang te brengen.
De verkoopprijzen kunnen in deze tijd gunstig zijn maar, de vraag is hoe men de financiering rond krijgt aangezien de banken in deze tijd terughoudend kunnen zijn.  Hiervoor kunnen creatieve oplossingen worden bedacht of aangeboden.

Manieren van verkoop en koop
Bedrijfsovername kan op meerdere manieren. Voor een lopend bedrijf kan voor een geleidelijke overname worden gekozen. Het kan zijn dat men nog een bepaalde periode zal gaan samenwerken. Zo kunnen de bedrijfsactiviteiten gewoon voortgezet worden en heeft men de mogelijkheid om gaandeweg kennis en ervaring op te doen. Ook kan dit financieel aantrekkelijk zijn indien men de financiering niet in één keer rond kan krijgen. Men kan bijvoorbeeld overeenkomen dat de overnamesom in termijnen gedurende een bepaalde periode zal plaats vinden.

De koper van een bedrijfsovername kan iemand zijn die al betrokken is bij de onderneming. Denk aan koop binnen de familie of iemand die al werkzaam is bij het bedrijf. Deze vorm van overname noemt men een management Buy Out (MBO). Indien bij overname de koper niet eerder betrokken was bij het bedrijf dan zal de koop plaats vinden in de vorm van management Buy In (MBI).

1 Overdracht via aandelentransactie
Dit is de meest gebruikte en eenvoudige methode. Men koopt de aandelen van het bedrijf van de eigenaar. Bij het overdragen van de aandelen gaat de hele onderneming inclusief de rechten en plichten naar de nieuwe aandeelhouder. Hiermee kan men te maken krijgen met verborgen gebreken en is het verstandig om op voorhand de verkregen informatie op juistheid vast te stellen door een due diligence-onderzoek.

2 Overdracht via een activa/passiva-transactie
Hier wordt bij de overdracht alleen de activa en de passiva overgenomen. Vanwege wettelijke verplichting dienen wel de bestaande overeenkomsten met personeel opnieuw te worden afgesloten. Ook overeenkomsten met afnemers, leveranciers en verhuurders zullen opnieuw moeten worden afgesloten. Het is ook mogelijk om alleen bepaalde bedrijfsactiva te kopen.
Dit noemt men een activa transactie. Deze vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer alleen bepaalde onderdelen van een bedrijf worden verkocht.

Advocaat als begeleider en adviseur bij bedrijfsovername
Een bedrijf overnemen is een hele investering en zal in praktijk een bedrijfsovername niet van de een op de andere dag plaats vinden. Inzicht in de (daadwerkelijke ) waarde van de onderneming en winstgevendheid in de toekomst zijn bepalend voor de verkoopprijs. Bovendien is de winstgevendheid door de coronacrisis onzeker geworden. En zal men moeten zorgen dat de huidige waarde van de onderneming stabiel blijft tot aan het herstelplan na de coronacrisis.

De coronacrisis is voor sommigen een reden of een alternatief om een bedrijf over te nemen of te verkopen. Maar het neemt ook met zich mee dat men op dit moment extra alert moet zijn en rekening moet houden met bepaalde afspraken en aanpassingen in een overeenkomst. Het is daarom verstandig om voor advies en begeleiding een deskundige in de arm te nemen om u met raad en daad terzijde te staan in de verschillende stappen van het verkoopproces.

Overweegt u een bedrijfsovername en bent u op zoek naar deskundig advies en ondersteuning door een ervaren overname adviseur? Neem dan contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Contact – of informatie opvragen

Indien u contact wenst of informatie wilt ontvangen dan kunt u via bovenstaande link  (contactformulier) uw contactgegevens invullen.

 

 

 

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.