Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

Door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is onder kleine MKB-bedrijven een grootschalig onderzoek geweest over welke conflicten zich voordoen. Daarbij is gekeken naar hoe ondernemers hiermee omgaan en hoe ze aankijken tegen het halen van hun recht.

Bij het onderzoek kwam naar voren dat het risico op een juridisch conflict nogal groot is.
Ongeveer een derde van de ondernemers had in één jaar tijd wel te maken gehad met één of meerdere conflicten. Een conflict lijkt meestal een kwestie van tijd te zijn en meestal niet zo ernstig, waardoor een deel van bedrijven geen actie onderneemt of hulp van derden inschakelt.

Een belangrijk gegeven is dat een deel van de bedrijven wel professionele hulp inschakelt.
Bij zo’n 62 % gaat dit om advies en ondersteuning via een advocaat, accountant, incassobureau, rechtsbijstandsverzekeraar of overige juridische dienstverleners. Daarnaast krijgt zo’n 12 % te maken met een juridische procedure.

Bij het inschakelen van hulp blijkt dat er veel ondernemers een afwachtende houding hebben, vaak vanwege de tijd en de kosten die het met zich mee kan brengen. Vertrouwen of het lastig vinden van een goede juridische dienstverlener spelen vaak ook een rol. Pas bij een ernstig conflict vindt ongeveer de helft van de ondernemers het toch wel de moeite waard om juridische stappen te ondernemen.

Voor alle zakelijke conflicten waar men zelf niet uitkomt is bijvoorbeeld mediation een manier om gezamenlijk in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Men kan een juridische procedure voorkomen door een oplossing te vinden via conflictbemiddeling.
____________________________________________________________________________________________________

Personeel-arbeidsovereenkomst-contract-Meesterwerk voor Ondernemers

Juridisch advies 
Per ondernemer verschillen situaties en zijn antwoorden of keuzes afhankelijk van diverse factoren in een onderneming. Bovendien zijn veel zaken momenteel onderhevig aan veranderingen.

Heeft u te maken met een (beginnend) conflict?
Schakel dan tijdig juridische hulp in om een ernstig conflict te voorkomen.

Heeft u juridisch advies of hulp nodig?
Neemt u dan contact op en vraag naar de mogelijkheden

> Contact gegevens – Informatie opvragen

_____________________________________________________________________________________________________

Juridisch Servicecontract

Het Juridisch Servicecontract is voor ondernemers een kostenbesparend product met als uitgangspunt juridische problemen en geschillen op te lossen, al dan niet te voorkomen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met gerenommeerde en gespecialiseerde advocaten en advocatenkantoren.

Kosten voor een advocaat kunnen al snel hoog oplopen, veelal met het gevolg dat zaken blijven liggen. Meesterwerk voor Ondernemers pakt dit probleem aan in de vorm van een Juridisch Servicecontract.

 Informatie Juridisch Servicecontract

Blijf op de hoogte volg ons op :  LinkedIn – Twitter – of – Facebook

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder voorbehoud. De uitgever kan uitdrukkelijk geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie in dit blogbericht.

Lees hier de laatste artikelen van Meesterwerk voor Ondernemers.

Volg ons op LinkedIn of